Hofset ble gjenvalgt for et år på bistandsorganisasjonens årsmøtet sist uke.

Bendik Hofseth

Bistandsorganisasjonen Norcode ble stiftet i 2007 av norske forvaltningsorganisasjoner på opphavsrettsområdet, og eies og finansieres i dag av TONO og Gramo, med støtte fra Utenriksdepartementet. Organisasjonen arbeider for å etablere og styrke forvaltningsorganisasjoner for komponister og tekstforfattere i utviklingsland.

På årsmøtet forrige onsdag ble Bendik Hofset gjenvalgt som styrets leder. De øvrige styremedlemmene ble Svein Korshamn fra TONO med Cato Strøm som vara og Martin Grøndahl fra Gramo med Tor Bernhardsen som vara. Styret er valgt for ett år.

Ny valgkomite
Det ble også bestemt valgkomite for 2019. I komiteen sitter Ingrid Kindem som er styreleder i TONO, MFOs nestleder Anders Hovind og styremedlem i TONO, Philip Kruse. Varamedlem i valgkomiteen er nestleder i Gramo, Marte Thorsby.

Publisert:

Del: