BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, søker en daglig leder og en leder for senterets virksomhet innen musikk og lyd. Begge stillinger har en størrelse på 50% og lyses ut for ett år med mulighet for forlengelse. Musikk og lyd-stillingen skal kunne kombineres med egen kunstnerisk virksomhet.

BEK-logo

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, ble stiftet i 2000 og har som formål å fremme elektronisk kunst. BEK er et ressurs- og kompetansesenter for kunstnere og kulturlivet, og virksomheten omfatter produksjon, forskning og utvikling, opplæringstiltak og formidling. BEK har virksomhet i forhold til billedkunst, musikk og scenekunst og vektlegger særlig tverrestetiske uttrykksformer. BEK preges av høy aktivitet og et godt, sammensatt og internasjonalt miljø. BEK inngår i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst

(PNEK). BEK har et omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt, og dette er av stor betydning for virksomheten vår.

Nåværende daglig leder/leder lyduttrykk går ut i permisjon, og vi lyser derfor ut to vikariater som deltidsstillinger for 1 år med mulighet for forlengelse:

Daglig leder – 50% – vikariat

Daglig leder har det administrative ansvar for virksomheten. Dette omfatter bl.a. økonomisk styring, kontroll og rapportering, utarbeidelse av mål, strategier og planer for BEKs utvikling og drift i samarbeid med den øvrige ledelse, kontakt med tilskuddspartnere og andre samarbeidspartnere, informasjonsarbeid, mm.

Vi søker etter en person med organisasjons- og ledelsesbakgrunn, men som også har en god kunstfaglig forståelse for virksomheten. Du må være utadvendt, initiativrik, kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Du må ha gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig, også på engelsk. Økonomisk innsikt er en forutsetning.

Daglig leder rapporterer til styret. Daglig leder utgjør sammen med ledere lyduttrykk og visuelle uttrykk den faglige ledelse.

Leder lyduttrykk – 50% – vikariat

Leder lyduttrykk har hovedansvar for BEKs virksomhet i forhold til musikk og lyd. Dette omfatter prosjektledelse, kunstproduksjon, assistanse til kunstere, utvikling, opplæring og formidlingstiltak.

Vi søker en person med inngående kunnskap om arbeid med elektonisk musikk, så vel i teknisk som kunstnerisk forstand. Du må også ha vilje og evne til å kunne bidra til BEKs tverrestetiske profil. Du må være utadvendt, initiativrik, kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Erfaring fra prosjektledelse er en fordel, likeså ønsker vi at du har gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig, også på engelsk. Pedagogisk erfaring er en fordel. Eget virke som skapende og/eller utøvende kunstner er viktig, og stillingen skal kunne kombineres med egen kunstnerisk virksomhet.

Leder lyduttrykk utgjør sammen med daglig leder og leder visuelle uttrykk den faglig ledelse. Leder lyduttrykk rapporterer til styret.

Kvinner oppfordres til å søke. De to stillingene kan evt. kombineres. Stillingene ønskes besatt fra 15. oktober 2003. Spørsmål om stillingene kan rettes til styreleder Harm Christian Tolden tlf: 92 85 60 80 eller nåværende daglig leder/leder lyduttrykk Trond Lossius tlf. 95 92 26 13.

Søknad med CV sendes til:

BEK
C. Sundsgt. 55
5004 Bergen

Søknadsfrist 30/9 2003

. ‘ ^ “ ; ” ~ .. `”. . .:
BB@bek.no

Publisert:

Del: