Trond Giske la i går formiddag frem forslag til kulturlov. – Loven vil kunne få stor betydning for hele kulturfeltet, sier Terje Adde i Norsk musikkråd i en kommentar.

Terje Adde

Av Terje Adde, styreleder i Norsk Musikkråd

Musikkrådet er en av mange organisasjoner på kulturfeltet som har stått bak ønsket om en kulturlov i en årrekke. Feltets lovløshet har bekymret, samtidig som det offentlige sitt ansvar ofte har vært vanskelig å få tak i. Det har heller ikke vært samsvar mellom statens, fylkeskommunens og den enkelte kommunes engasjement i forhold til kultur. Her vil den nye loven være meget viktig.

— Vi er også begeistret for at loven kun er en generell lov, og ikke legger detaljerte føringer på det offentliges ansvar, sier Adde. Dette gjør at kulturlivet får gode anledninger til diskusjoner innad i kommunene om hvilke følger loven skal få for bevilgninger og det offentliges ansvar og kulturlivets deltakelse.

Norsk musikkråd vil de nærmeste månedene spre informasjon om loven i hele sin medlemsmasse på over 140 000 medlemmer i 32 organisasjoner. – Når Kari i korpset, Ola i bandet og alle de andre i kor, orkester, arrangører m.m. begynner å diskutere hva loven virkelig kan bety for den enkelte, regner vi med mange gode innspill, avslutter Adde.

Se også www.musikk.no

Publisert:

Del: