Festivalen tar over Barnas verdensdager fra Kulturtanken etter økt festivalstøtte fra Kulturrådet.

Barnas verdensdager, © Oslo World

Fredag 15. desember signerte styreleder Birger Carlsen i Barnas verdensdager og festivalsjef Alexandra Archetti Stølen i Oslo World den formelle avtalen og Barnas verdensdager er nå en del av Oslo World.

Kulturrådet lanserte nylig sin festivalstøtte for 2018, der Oslo World får en økning på 1,8 millioner. Disse midlene er øremerket virksomhetsoverdragelsen, der det følger en 100 prosent stilling, driften av Barnas verdensdager Oslo og det tilhørende nettverket, med enogtjue arrangører, over hele landet.

Les også: Verden og Grønland

Barnas egen festival i festivalen ble arrangert som en integrert del av Oslo World, da festivalen tilhørte Rikskonsertene (1994-2012). Siden Oslo World ble selvstendig har Barnas verdensdager fortsatt å være en viktig del av festivalen, men den har vært arrangert som en satelittfestival, i regi av Rikskonsertene, fram til nå.

I løpet av de siste årene har Rikskonsertene blitt omorganisert til Kulturtanken. Med et nytt mandat er det ikke lenger rom for Barnas verdensdager.

– Siden jeg startet som festivalsjef for tolv år siden har jeg vært med på Barnas verdensdager. Det er en festival barna mine har vokst opp med og som jeg er veldig glad i. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet med BVD Oslo og nettverket, som en integrert del av Oslo World, sier Stølen i en pressemelding.

Publisert:

Del: