– Det er ikke grunnlag for videre journalistisk drift, sier styreleder i MIC, Svein Skarheim.

Etter en høst med usikkerhet knyttet til Ballades videreføring, etter nedleggelsen av eier og utgiver MIC Norsk musikkinformasjon, er det nå klart at det ikke finnes alternativer for å drive Ballade videre etter jul.

Kulturdepartementet vedtok i sommer at Ballade ikke skulle videreføres når MIC og MEN skulle bli den nye organisasjonen Music Norway, og det nyoppnevnte styret i Music Norway fikk i oppgave å undersøke mulighetene for en uavhengig drift av Ballade.

Bransjeorganisasjonene Musikernes fellesorganisasjon, Gramart, Norsk musikkforleggerforening, NOPA, Ifpi, Fono og Norsk komponistforening, ble spurt om å bidra, med finansiering av drift og eierskap. Tre organisasjoner, NOPA, Komponistforeningen og FONO, sa ja til å bidra med 100 000 kroner hver.

Det er imidlertid ikke nok til å drive Ballade videre, og mandag denne uken ble det sendt et brev fra styret i Music Norway til styret i MIC, der det ble anbefalt å legge ned Ballade.

Les også Balladeredaktørens vurdering: Fritt frem

Ikke grunnlag for drift
Svein Skarheim, styreleder i MIC, er skuffet over situasjonen.

— Hva er styrets beslutning for hva som skal skje med Ballade etter nyttår?

— Det er ikke foretatt noen beslutning. MIC opphører å eksistere ved nyttår, og styret i MIC har dermed veldig begrenset beslutningsmulighet. Det foreligger ingen realistiske videreføringsalternativer for Ballade. Etter jul er det ingen redaktør, ingen journalister, ingen finansiering, og ingen eierstruktur. Dermed er det ikke grunnlag for videre journalistisk drift. Vi har ingen mulighet til å vedta at Ballade skal videreføres, og vi er nok timer unna at styret tar en beslutning mot vår egen vilje. Ballade vil måtte legges ned, sier Skarheim.

— Ballade har 30 000 brukere i måneden, 1,6 millioner sidevisninger i året, og et solid annonsesalg. Hvordan har dette skjedd?

Jeg har tre ord knyttet til den prosessen. Jeg er overrasket over at Kulturdepartementet i forbindelse med opprettelsen av Music Norway, tydelig sa nei til å øremerke penger til videre drift av Ballade. Videre stiller jeg meg undrende til den sløvheten bransjeorganisasjonene siden har utvist. At de ikke har klart å oppvise den handlekraft som skal til for å sikre videre drift. Lunken resignasjon og småpenger til videre drift er fasiten så langt. Og så er jeg skuffet over at styret i Music Norway. Allerede 15. juni fikk styret i oppdrag fra departementet å finne en ny, uavhengig organisering av Ballade. De har ikke klart å få på plass en troverdig og bærekraftig modell, og de har nå gitt opp. Det er skuffende!

Styreleder i Music Norway, Leif Holst-Jensen har følgende kommentar til saken:

– Vi beklager at vi ikke har kommet frem til en løsning. Det har aldri vært noen forutsetning at Music Norway skulle få til dette alene, men vi hadde håpet og trodd på at det var mulig å få til en løsning med musikkorganisasjonene. Dessverre har det ikke vært noen samlet og sterk nok interesse for å bære Ballade videre og vi må derfor innse realitetene.

Les også: Ballade vurderes

Blir borte for bransjen
Skarheim mener at Ballade er et unikt produkt.

— Hva betyr det for musikkbransjen at Ballade legges ned?

— Den uavhengige kulturjournalistikken har trange kår, og Ballade har tatt opp saker av viktighet for musikkbransjen, som øvrige medier har funnet for smått eller sekterisk. Det har faktisk vært av enorm betydning, og jeg tror store deler av bransjen har tatt Ballade for gitt. Når det nå går mot nedleggelse er det en viktig kritisk kanal som blir borte for bransjen.

Alle aktørene, departementet, bransjeorganisasjonene og Music Norway, har hele tiden visst hva som sto på spill. Alle aktørene har visst hva de har gjort, eller rettere sagt ikke gjort, så sånn sett er det ingen grunn til å tilgi dem. Dette er trist og altså vanvittig skuffende.

Finnes det noen reell mulighet for å videreføre Ballade?

Vi får se om det er mulig fra andre aktører. Kanskje vil noen organisasjoner oppdage at det er for galt at Ballade er borte, og kommer på bedre eller nye tanker. Altså, bidra med mer enn småpenger. Ballade trenger ikke mye, men en trygg finansiering, og et institusjonelt rammeverk er et minimum. Det er grunnpillarene som må være der.

Hva vil skje med domenenavnet og arkivet?
– Arkivet er et unikt stykke moderne musikkhistorie, og man må i det minste sørge for at det bevares og er tilgjengelig. Domene-navnet skal vi i MIC-styret ta en beslutning om. Etableres det et journalistisk, gjennomtenkt og realistisk alternativ vil jo intet glede oss mer enn å kunne overføre domenavnet videre.

Publisert:

Del: