Endringen kommer som følge av innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen om Den praktiske skolesekken.

Stortinget ber regjeringen å «innføre den praktiske skolesekken som en nasjonal satsing i barne- og ungdomsskolen, som et tilbud alle kommuner må utforme og tilby
sine elever.» I innstillingen fra fra utdannings- og forskningskomiteen bes det blant annet om at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

– Vi i MFO er veldig glade for av SV tok tak i denne saken da vi henvende oss til dem med problemstillingen. Dette er et viktig vedtak for å kunne utdanne og rekruttere flere faglærere til de praktisk- estetiske fagene i skolen, sier forbundsleder Hans Ole Rian i MFO til musikerorg.no

Han understreker videre at organisasjonen leng har lenge vært bekymret for de praktisk- estetiske fagene i skolen.

– Vedtaket er et stort og viktig skritt mot en skole med større vekt på kulturfag og med et bredere kunnskapssyn. Utdanningen kvalifiserer nå lærerne også til å arbeide i våre kulturskoler. Vi sikres altså flere lærere med faglig kompetanse i de praktisk- estetiske fagene i skoleverket, men også lærere som kan undervise i kulturskolene og i det frivillige kulturlivet. Disse vil bli ressurspersoner i det enkelte lokalmiljø i alle våre kommuner, sier Rian.

Publisert:

Del: