– Det er jeg strålende fornøyd med, sier operadirektør Tom Remlov.

© Erik Berg

Regjeringens budsjettforslag innebærer at Den Norske Opera totalt får 509 millioner kroner i 2012. Det er en økning på 20,4 millioner sammenliknet med 2011, men 30 millioner mindre enn det Operaen ba om.

Likevel er operadirektør Tom Remlov strålende fornøyd.

— De to tallene er ikke sammenliknbare. Vårt ønske om 52 millioner dreide seg om et maksimalbeløp for å ivareta alle våre formål. Men etter samtaler med departementet er det bestemt at spesielle investeringer skal behandles av Stortinget, og ikke gå over vårt driftsbudsjett. Derfor er en økning på 20,4 millioner noe vi må være godt fornøyde med i dagens situasjon, sier Remlov i en kommentar til budsjettet.

Fem nye dansere
Av de 20,4 friske millionene Operaen ifølge budsjettforslaget skal få i 2012, vil omlag halvparten gå til lønnsøkning, mens to millioner vil gå til å styrke Nasjonalballetten med ytterligere fem dansere.

— Det har i og for seg ligget i kortene, men det er likefullt fantastisk. Det viser at kulturminister Anniken Huitfeldt vil prioritere dans. Jeg gir full honnør til måten Kulturdepartementet har håndtert vår situasjon på, sier Remlov.

I budsjettforslaget ligger også en økning på rundt 4,5 millioner kroner til en fondsoppbygging til vedlikehold. Også det er Remlov godt fornøyd med.

— De midlene sikrer at vi kan opprettholde dagens nivå, og unngår at det oppstår et vedlikeholdsetterslep som mange institusjoner tidligere har opplevd.

Publisert:

Del: