I valgkampinnspurten er det skapt usikkerhet omkring Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis og Senterpartiets felles erklæring om et kulturløft på 1% av statsbudsjettet til kultur innen 2014. En rekke organisasjoner i kulturlivet har bedt om å få klarhet i saken, og har nå fått svar fra det rødgrønne alternativet. – Vårt kulturløft innebærer et løft på 1,3 milliarder kroner, i friske penger, noe som er i tråd med hva vi hele tiden har sagt, sier de rødgrønne.

Magnar Bergo, 2002

Av Arvid Skancke-Knutsen

Både kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland og statsminister Kjell Magne Bondevik rykket raskt ut, da det tidligere i uken oppsto uenighet om hva det mye omtalte kulturløftet egentlig innbar.
Usikkerheten oppsto idet Ap-leder Jens Stoltenberg og SV-leder Kristin Halvorsen uttalte til Aftenposten at også “andre departementers bevilgninger til kultur” skal regnes inn i den ene prosenten.

— De har fremstilt dette som et gigantisk løft for kulturen. Det viser seg i praksis, etter det som sto i Aftenposten, at det ikke er slik, sa Kjell Magne Bondevik til Aftenposten torsdag. Han brukte også uttrykket ”nærmest en kultur-bløff” om saken.

Også Svarstad Haugland refset det rødgrønne altternativet for usikkerheten som oppsto i saken:

— De har mistet troverdigheten de siste dagene fordi det har vært så mye rot. Noen av dem kommer frem og sier at: sånn og sånn er det ment. Partilederne har uttalt seg, de har hatt anledning til å gå tilbake til partikontorene for å sjekke ut, og de har sagt at det skal være all kultursatsing i alle departement. Men hva vet vi, vi vet jo ikke hva de vil, det er bare kaos og rot, og det er veldig lite troverdig, sa kulturministeren til NRK.

Norsk teater- og orkesterforening, Norsk Museumsforbund, Norsk Skuespillerforbund , Filmforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Norske Dramatikeres Forbund, Danse – og teatersentrum og Norske Dansekunstnere gikk torsdag ut med følgende felles krav:

— Det er nå fire dager igjen til valget. Vi ber om at de tre partiene innen valget avklarer om kulturløftet betyr et felles løfte om at den foreslåtte økning er å forstå som kulturløftet betyr et felles løfte om at den foreslåtte økning er å forstå som “1% av statsbudsjettet til Kulturdepartementets budsjett for kulturformål og film og media.”

Nå har de åtte organisasjonene, og alle andre som har stusset i denne saken, fått svar fra Trond Giske (Ap), Magnar Bergo (SV) og Eli Sollied Øveraas (Sp).

— I Kulturløftet har Ap, SV og Senterpartiet sagt at 1 pst av statsbudsjettet skal gå til kultur. 1 pst av statsbudsjett utgjør i år ca 6,5 mrd kroner. I våre beregninger har vi lagt til grunn de kulturformål som i dag ligger under Kulturdepartementet på 5,1 mrd samt ca 60 millioner til satsing på norsk kultur i utlandet.

— Det gir et behov for en økning i friske penger på om lag 1,3 milliard kroner – en sum som er velkjent fra de siste måneders kulturdebatt samt fra vårt nettsted kulturloftet.no, heter det i svaret til kulturorganisasjonene.

— Ap, SV og Sp står sammen om at 1 pst av statsbudsjettet skal gå til kultur og at det er kulturdelen av Kultur- og kirkedepartementets budsjett (pluss satsingen på norsk kultur i utlandet) som er basis for den opptrappingsplanen vi har skissert gjennom Kulturløftet.

— Å kun si at Kulturdepartementets budsjett skal utgjøre 1 pst av statsbudsjettet uten samtidig å fylle på med friske penger blir imidlertid meningsløst. Da kunne man oppfylle målet ved å flytte budsjettposter fra andre departementer til kulturdepartementet, skriver de tre, og konkluderer:

— Vårt kulturløft innebærer et løft på 1,3 milliarder kroner, i friske penger, noe som er i tråd med hva vi hele tiden har sagt.

— I tillegg vil det være formål på andre departementers budsjett, som kulturminnevern under Miljødepartementet, kunstutdanning under Utdanningsdepartementet osv. som også vil måtte få en økning i årene framover. Disse formålene ligger imidlertid ikke til grunn for vår beregning av basis for opptrapping til 1 prosent

— De rødgrønne partienes kraftige satsing på kommuneøkonomien vil videre føre til økt rom for satsing på kultur rundt om i landet. Her ligger for eksempel kulturskolene, og en rekke andre viktige kulturtiltak, avslutter Giske, Bergo og Øveraas.

Interesserte kan lese mer om Kulturløftet på denne nettsiden. En større samleside om saken finner du på denne lenken fra Aftenposten. En tankevekkende essay av musikkredaktør Anders Beyer om hvordan kulturlivet i den siste tiden er blitt rammet i Danmark, er å lese på denne siden fra Dagbladet.

Publisert:

Del: