Arkiv

søk

Alle innlegg av Øyvind Aase

Når musikken blir farlig

INNLEGG: “Denne julen har det musikalske juleritualet i enda sterkere grad enn tidligere fremstått som en lakonisk, ironisk kommentar til “the sound and the fury” som til tider preger musikkens sosiale stilling”, skriver Øyvind Aase. I denne artikkelen peker han på to eksempler på helseskadelig og uetisk bruk av musikk; både musikken som i det daglige blir avspilt på et skadelig høyt lydnivå, samt musikk i bruk ved tortur og krigshandlinger. – Den virkelige nyheten i år er vel at musikerne er begynt å reise bust mot den omfattende misbruken av deres åndsverk, skriver Aase.