Arkiv

søk

Alle innlegg av Vidar Vanberg

Adolf Østbye – Norges første grammofonstjerne

Adolf Østbye var svært tidlig ute med å spille inn musikk – både på fonografrull og grammofonplate. I dette utdraget fra Vidar Vanbergs bok “Da de første norske grammofon-stjernene sang seg inn i evigheten – Norsk grammofonhistorie 100 år”, beskrives Østbyes virke som skuespiller, revyartist, visesanger og underholder. Adolf Østbye var en av Norges aller første artister til å aktivt bruke grammofonplaten som medium – og høstet stor berømmelse over hele landet. De fleste av Østbyes plater er utgitt flere ganger og de ble solgt i et stort antall. Det betyr at det også i dag er mulig å finne plater med den talentfulle barbereren fra Oslos østkant.