Arkiv

søk

Alle innlegg av Trond Bjørknes

Kulturmeldingen og den problematiske populærmusikken

Rock og beslektede musikkformer ble tatt inn i den kulturpolitiske varmen i 1992. “Rockemillionene” ble gjenstand for mye debatt, ikke minst internt i rockemiljøene. De mest skeptiske så for seg et svulmende rockebyråkrati og rockens snarlige død. Slik har det ikke gått. Rocken lever i beste velgående, faktisk bedre enn på lenge. Det var derfor knyttet store forventninger til den nye kulturmeldingen. Bevilgningene har stort sett stått i ro siden midten av 90-tallet, og det har ikke blitt introdusert noen nye virkemidler eller perspektiver av betydning. Derfor ble skuffelsen stor da “Kulturpolitikk fram mot 2014” ble lagt frem i september. Den introduserer ingenting nytt. Alt er ved det gamle, skriver Trond Bjørknes i dette innlegget.