Arkiv

søk

Alle innlegg av Tori Skrede

Raga best i musikk

ANMELDELSE: Raga Bansal har dyktige musikarar og elegant sjangerblanding. Men skulekonsertformatet set sine grenser for kva det er mogeleg å gjera, og kanskje kan det vera like greitt å droppe ord og forteljing og halde seg til det ein kan best?

I kjernen av Dovregubbens hall

Tilhøvet mellom kunst og pedagogikk har vore gjenstand for debatt, og kunstnarar og pedagogar har fått eit meir nyansert syn på kvarandre. I vurderinga av ei framsyning som dette, vil ein likevel måtte bestemme seg for kva for briller ein skal bruke, skriv Tori Skrede.