Arkiv

søk

Alle innlegg av Tore Hansen

Om Kulturmeldingen og kulturpolitisk debatt

Tore Hansen i Norsk Artistforbund var ikke invitert til det store kulturmøtet i Oslo tirsdag, men befant seg likevel i salen. Her er hans vurdering av møtet, der han for øvrig ikke fikk anledning til å gripe ordet, til tross for at han var en av i alt bare to representanter for populærkulturen i salen. Hansen mener ellers at Kulturmeldingen nok en gang ignorerer populærmusikk-utøverne, som fra før av er lavest på rangstigen i TONO-systemet, og etterlyser solidaritet hos representantene for kultur-etablissementet.

Norsk Artistforbund om "Populærmusikken i Kulturpolitikken"

Tore Hansen i Norsk Artistforbund legger her frem en liste på ti punkter som han mener vil kunne gi bedre forhold for populærmusikken i Norge. Han foreslår at sjangerinndelingen til TONO bør fjernes en gang for alle, og vil gi populærmusikken en tung representasjon i alle styrer der vederlag og avgifter relatert til populærmusikk fordeles. Hansen synes videre at den tilsynelatende isnende neglisjeringen av populærmusikk i Kulturrådet og Kulturdepartementet er “skremmende”, og ser gjerne at det som en konsekvens av dette opprettes et eget “Ukulturråd”.

– Avgift på uinnspilte CDer er lønn for arbeid!

– Norske artister, komponister og plateselskaper taper millionbeløp på en praksis som er et direkte tyveri av rettighetshavernes rett til lønn for arbeid, mener artister som Hellbilies, DDE og Åge Aleksandersen, som er knyttet sammen i bransjeorganisasjonen Norsk Artistforbund. Nå krever de at våre hjemlige politikere slår et slag for norske komponister, artister og plateselskaper gjennom å avgiftsbelegge uinnspilte CDer.

Norsk Artistforbund støtter distriktskontorene

Leder i Norsk Artistforbund, Tore Hansen, følger her opp innspillet fra FONO, som ut fra musikkpolitiske hensyn ba om at NRKs distriktskontorer må spares. – Distriktskontorene er med på å opprettholde mangfoldet, og er flinke til å promovere lokale kulturarbeidere, skriver Hansen, som mener at NRK sentralt ikke forstår seg på “geografisk demokrati”.

– Et passende mønster

Tore Hansen i Norsk Artistforbund svarer her på Erik Jacobsens innlegg i Ballade mandag. Hansen har liten tillit til Jacobsen som journalist, og mener at NRK-medarbeideren i sin dekning av sakene grumser til debatten ved å utelate vesentligheter og vektlegge bagateller, samtidig som han selv opptrer som en sentral og partisk aktør i GramArt-kontroversen.

– Når en løgn gjentas ofte nok…

– Etter å ha lest brevet som førte til at Knut Værnes ble ekskludert fra GramArt, må jeg bare gratulere GramArt med å ha kvittet seg med platebransjens egen mann i artistorganisasjonen, skriver Tore Hansen i Norsk Artistforbund. Han benytter samtidig anledningen til å kritisere NRKs Erik Jacobsen og Jan Lothe Eriksen for å fare med subjektiviteter og usannheter om Norsk Artistforbund.