Arkiv

søk

Alle innlegg av Thomas Gramstad

EFN: 14 punkter for en digital kultur- og kunnskapspolitikk

INNLEGG: EFN legger her frem forslag til en digital kulturpolitikk som blant annet omfatter foreldreløse verk, utvikling av metadatadrevne søketjenester, lisensavgift for ikke-kommersiell fildeling, Creative Commons og allmennkringkasting. – Vi mener at politiske grep som innebærer øremerking av midler til bestemte oppgaver og aktører som skal løse dem, og i noen tilfeller endringer i eksisterende lover og reguleringer, vil kunne løse disse utfordringene, skriver EFNs Thomas Gramstad i denne artikkelen.

Låtlån er død, leve Music 2.0

DEBATTINNLEGG: – For leserne på Ballade begynte denne runden med Låtlån-debatt med påstander om at de forskjellige instansene som skulle støtte Låtlån ombestemte seg og at grunnen til at de ombestemte seg ikke har noe som helst med DRM å gjøre, skriver Thomas Gramstad (Elektronisk Forpost Norge) i dette debattinnlegget. Han begrunner her hvorfor han mener at dette er umulig og helt uavhengig av den konkrete historikken til Låtlån.

Låtlån: Kanossagang for DRM?

DEBATTINNLEGG: Thomas Gramstad i EFN har forståelse for at Ann Kunish opplever tre års kanossagang i byråkratiets irrganger som frustrerende. Men det var “riv, ruskende galt” av norske musikkbibliotekarer å godta et DRM-regime for musikk den gangen i 2004, hevder Gramstad. – Å godta et DRM-regime for å oppnå kortsiktig “formidling” er som å pisse i buksa for å holde seg varm. Utendørs. Om vinteren. Slik må det nesten gå når man “fronter det som antagelig er Norgeshistoriens hittil strengeste offentlige DRM-regime”, skriver Gramstad i dette innlegget.

EFN: – Gla’nyhet for norsk musikkliv!

INNLEGG: Elektronisk Forpost Norge uttrykker glede over Phonofiles beslutning om å slutte å bruke DRM (kopi- og avspillingssperrer) på sine musikkfiler: – Med denne beslutningen viser Phonofile ikke bare respekt for brukerne, men også for musikerne som ønsker å bli hørt best mulig av flest mulig, på alle typer dataplattformer og avspillingsutstyr.

Creative Commons: Infrastruktur for allmenningene i nettverksøkonomien

DEBATTINNLEGG: – Avskaffelse av knapphet er et sosialt fremskritt og derfor et gode, og noe som er verdt å arbeide for. Creative Commons gir oss verktøy vi kan bruke til å skape og til å dele vårt skapende arbeid med andre. Fraværet av knapphet i informasjons- eller nettverksøkonomien vil føre til at det blir skapt mer, og ikke mindre. Mye mer. Det skriver Thomas Gramstad (leder i Elektronisk Forpost Norge) i dette innlegget om Creative Commons.

– TONOs larmende fremtidsfrykt

DEBATTINNLEGG: TONO prøver å tukte Venstres forslag om opphavsrettsreformer, mener leder i Elektronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad. Han mener TONO tar i bruk et overforbruk av hersketeknikker i debatten om opphavsrett, og at de tyr til bevisste og systematiske feilfremstillinger. Gramstad tilbakeviser her disse fremstillingene og setter også søkelys på TONOs egeninteresser i saken: – Juristene og økonomene i TONOs administrasjon føler kanskje at de har mer felles med sine kolleger på de store plateselskapenes kontorer enn de har med musikere og menige TONO-medlemmer?

Gramarts teknologiske kunnskapsløshet

– GramArt sauser sammen metadata (som alle er for) med DRM (som alle er mot) og med vannmerking (som mange ikke vet hva er, men som vil bli like upopulært som DRM), hevder Thomas Gramstad, leder for Elektronisk Forpost Norge. – Det skadelige med den sammensausingen er at den gjør det vanskelig å se at vi kan ha lydfiler og musikkprodukter med metadata, men uten både vannmerking og DRM – og at denne løsningen er en sikker vinner for alle parter.

Fildeling øker salget, mangfoldet og musikernes makt

– I debatten om “PiracyKillsMusic”-kampanjen har det blitt påpekt en rekke faktafeil og uklarheter i kampanjens påstander, men ingen har hittil tatt opp det mye mer grunnleggende og viktige temaet om kampanjens mange sviktende forutsetninger. Først og fremst blant disse står den påviselig feilaktige påstanden om at fildeling er skadelig for salg og produksjon av musikk, og dermed utgjør en trussel mot musikernes evne til å leve av musikk og mangfoldet i musikklivet. Dette skriver Thomas Gramstad, leder i Elektronisk Forpost Norge.

EFN: – Mye Ballade om DRM-barnebok

EFNs leder Thomas Gramstad kommer her med et tilsvar på Ballades anmeldelse av organisasjonens barnebok, “Grisen og kassen”. Gramstad mener at anmelder Knut Steen begår skivebom fordi boken først og fremst handler om DRM som maktmisbruk og avskaffelse av knapphet som et stort sosialt fremskritt: – DRM er drømmen om teknologisk allmakt over dem som skaper og bruker åndsverk. Selv de snilleste engler i verden vil bli tyranner hvis de drømmer en slik drøm, skriver Gramstad.

EFN: – Fildelings-søksmål er selvmordsbombing for platebransjen

Platebransjen har nå satt i gang søksmål mot personer som legger ut deres eiendom til nedlasting på internett. Bransjen sidestiller fildeling av musikk med å stjele i en butikk – nå ønsker de å gjøre eksempler av “de store gutta” – de som gjør andres åndsverk tilgjengelig for fri nedlasting. Thomas Gramstad, som leder organisasjonen Elektronisk Forpost Norge, betegner denne reaksjonsformen som “selvmordsbombing”. I dette innlegget argumenterer han i stedet for nedlastingskompensasjon igjennom statlige avgifter og en ny opphavsrettslov tilpasset dagens informasjonssamfunn. – Effekten av massesøksmål vil neppe bli noe annet enn det den allerede har blitt i andre land: Dårlig PR for bransjen, skriver Gramstad.

EFN: Om DRM og kunstnerorganisasjonenes selvskudd

– DRM-kontrollteknologi – Digitale RestriksjonsMekanismer eller elektroniske låser på individuelle eksemplarer av åndsverk – er ikke bare et maktmiddel fra etablerte aktører innen underholdningsindustrien mot forbrukere, mot konkurranse fra nye teknologier, distribusjonskanaler og uavhengige, små konkurrenter, mener Thomas Gramstad i Elektronisk Forpost Norge: – Det er like mye et kontrollapparat rettet mot dem som skaper åndsverkene – musikere, artister, komponister, forfattere, kunstnere. Derfor er det underlig, for ikke å si ufattelig, at mange av kunstnerorganisasjonene har gitt sin støtte til forslaget om rettslig vern av DRM-teknologi. DRM er verdens verste kulturpolitikk, skriver Gramstad i dette innlegget.

DRM: En hersketeknikk?

Debatten rundt den nye åndsverkloven har i stor grad dreid seg om konvertering til MP3. Samtidig har det viktige begrepet DRM, eller Digital Rights Management, blitt nevnt i en rekke sammenhenger – ofte i forbindelse med kopisperrer. Men hva er egentlig DRM, og hvorfor bør opphavsmenn og forbrukere bry seg om det? Mens en rekke musikkorganisasjoner mener at DRM er fremtidens beskyttelse mot digitalt tyveri, er forbrukerrettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge av en annen oppfatning. I denne artikkelen skrevet av ENFs leder Thomas Gramstad, tas det kraftig til orde for at DRM bør sees som et onde – for både forbrukere og opphavsmenn. Artikkelen har tidligere vært publisert i Bok og bibliotek nr. 2, 2005

EFN: – En liten, men viktig seier

– EFN registrerer med glede at Kulturkomiteen ønsker å bevare balansen i dagens Åndsverklov så godt det lar seg gjøre, ved å forsvare kundens/brukerens rett til privat bruk, inklusive valg av avspiller, skriver lederen for elektronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad: – Ved å beholde lovlig adgang til å omgå kopisperrer for lovlig, privat bruk tar Kulturkomiteen et viktig skritt for å bevare også kundens/brukers rettigheter, og ikke bare opphavsmannens, mener Gramstad.

EFN: – Ønsker TONO og NRK å knuse nettradioene i Norge?

Rettighetsorganisasjonen TONO vil ha 500 kroner for hver gang en nettside lenker til en radiokanal. Men flere nettradio-portaler nekter å betale, fordi de mener at en lenke til lovlig utlagt åndsverk ikke kan regnes som en tilgjengeliggjøring eller fremføring av åndsverket. I dette innlegget tar lederen for forbrukerrrettighetsorganisasjonen EFN lenkestedene i forsvar: – Nettsteder med lenker til radiokanaler fungerer på samme måte som en gammeldags reiseradio, lydstrømmen kommer rett fra avsenderen og inn til PC. Høyesterett har i Napster-dommen slått fast at slik lenking ikke er avgiftspliktig, skriver EFN-leder Tomas Gramstad i dette innlegget til Ballade.

EFN: – CDOn bryter norsk lov

CDOn.com selger musikk, film og spill over internett i hele Europa, og kan skilte med sider på norsk, svensk, finsk, dansk og engelsk. Men de nekter konsekvent å opplyse om hvilke musikkutgivelser som er utstyrt med kopisperrer. “Når man kjøper en ny utgivelse, kan man gå ut fra at den er kopieringsbeskyttet, og dette kan aldri betraktes som en feil”, står det i på CDOns “spørsmål og svar”-side. Elektronisk Forpost Norge (EFN) klager nå CDOn inn til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet for brudd på henholdsvis Forbrukerkjøpsloven og Markedsføringsloven: – EFN krever at CDOn må følge norsk lov. CDOn må fjerne sine villedende og lovstridige påstander om kopisperrer og pålegges å informere sine kunder om kopisperrer for plater som har slike. Jfr. Forbrukerrådets pålegg om dette, står det å lese i innklagingen som ble sendt i dag.

Låtlån til besvær

Leder for Elektronisk Forpost Norge (EFN), Thomas Gramstad, kritiserer i dette innlegget bibliotekenes nye ordning “Låtlån”. Gramstad mener ordningen er lagt opp slik at den “fremmer reklame for kommersiell monopolisme og for dårlige og mangelfulle produkter som strider imot den tilgjengeligheten som biblioteker og musikkinstitusjoner bør arbeide for”. Han foreslår også et sett med krav eller kjøreregler for tilgjengelighet som bibliotekvesenet og musikkinstitusjonene bør samarbeide om å fremme.

– Uredde plateselskaper bruker åpne standarder

– Det har vært interessant og tildels selsomt å følge debatten i etterkant av Tono og Phonofiles musikknedlastingsfest før jul fra sidelinjen. Siden jeg aldri har vært kunde hos Microsoft og aldri kommer til å bli det, hadde jeg ikke mulighet for å delta i nedlastingsfesten. Debatten fikk mye preg av forsvar av og angrep på revirer. Kanskje vel så interessant som det som ble diskutert, er en del emner som dessverre IKKE ble diskutert eller fulgt opp i debatten, mener Lederen for Elektronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad, som i dette innlegget forklarer hvorfor både Phonofile, plateselskaper og musikkjøpere vil tjene på at musikk blir solgt i åpne formater. Samtidig som Gramstad advarer platerbransjen mot å la seg lure av lure programvareprodusenter, presenterer han også en rekke nyttårsforsetter for “Det gode Plateselskap”.