Arkiv

søk

Alle innlegg av Thomas Caplin

Hvorfor nei til statlig kor?

– Debatten om et norsk profesjonelt kor ruller videre – det er bra! Alle innspill må ses på som positive selv om de noen ganger etter mitt syn kan risikere å avspore den samme debatten, skriver dirigent Thomas Caplin i dette innlegget. Han argumenterer her mot Grete Pedersen i Det Norske Solitskor som mener at myndighetene må satse på det bestående Solistkoret. – Det ville etter min mening være kontroversielt – og faktisk også litt feigt – å satse på et eksisterende kor, uansett hvor godt et slikt kor drives, mener Caplin.

Proffkor i Norge – hvorfor det?

Thomas Caplin mener tiden er forbi der korsamfunnet i Norge kan tillate seg en type luksustenkning der et profesjonelt ensemble kan drive virksomhet for de spesielt innvidde. – Et profesjonelt kor i Norge må også ha pedagogiske funksjoner, dersom dette koret skal få langvarig bærekraft og utgjøre et forbilde og en ledestjerne i utviklingen av kor som nasjonalt musikalsk og sosialt oppdragende instrument, sier Caplin i dette innlegget.