Arkiv

søk

Alle innlegg av Terje Haakonsen

Norgesnettet om "Populærmusikken…"

– Sammen med rapporten “Musikkliv og musikkpolitikk ” tegner Jostein Gripruds utredning “Populærmusikken i kulturpolitikken” et bilde av skjevheter i tradisjonell kulturpolitisk tenkning som det er på høy tid å rette opp, mener Terje Haakonsen i Norgesnettet. Han savner imidlertid forslag om konkrete tiltak, og er også noe overrasket over at sentrale forvaltningsledd og forholdet mellom kultur og næring er lite berørt.