Arkiv

søk

Alle innlegg av Terje Adde

Helt eller delt?

DEBATTINNLEGG: – Innholdet i helgens budsjettlekkasje var på noen områder svært gledelig for norsk musikkliv. Kulturministeren velger for 2008 å øke tilskuddet både til Musikkens venner, Ny musikk og til flere eksisterende støtteordninger på feltet. For de som er tilgodesett med økte midler er dette gode nyheter. Men vi forutsetter at statsråden i sitt endelige budsjettforslag også tenker helhet slik at ikke enkelte musikkområder faller utenfor, skriver Terje Adde i Norsk musikkråd her.

Penger og kultur

– De siste ukene har det vært mange gode innlegg på Ballade om kulturministerens forslag om å legge ned en av de mindre støtteordningene. Lokale konsertarrangører skal fra neste år ikke lenger kunne søke Norsk kulturråd om støtte, men skal henvende seg til den enkelte kommune. En annen nasjonal aktør, Rikskonsertene, skal få 5,4 millioner ekstra til “offentlig konsertvirksomhet over hele landet”. Et hederlig unntak er korfeltet, som det foreslås fremdeles skal fordeles på nasjonalt nivå. Men ikke av Norsk kulturråd. Det viktigste nå er å unngå at tilskuddet blir kuttet, sier styreleder Terje Adde i Norsk musikkråd i dette innlegget. De støtter forslaget om å legge ned LOK-ordningen og redegjør her for en “tredje vei”.

Norsk musikkråd: Hvor har kultur-tippemidlene blitt av?

Det mangler nesten 100 kulturmillioner på statsbudsjettene i forhold til hva Stortinget vedtok da de endret tippenøkkelen i 2002, skriver styreleder i Norsk musikkråd Terje Adde i dette innlegget til Ballade. Adde presiserer at løftebrudd ikke er akseptablet overfor de frivillige organisasjonene, og stiller spørsmål ved hvor mange flere millioner som kommer til å forsvinne i det kommende statsbudsjettet: – Disse pengene har blitt borte til tross for at Stortinget forutsatte at penger ikke skulle forsvinne inn i statskassen når de endret fordelingen av overskuddet fra Norsk tipping. Vil regjeringen trosse Stortingsflertallet og ta penger fra breddekulturen også i 2005, spør Adde.