Arkiv

søk

Alle innlegg av Synnøve S. Bjørset

Synnøve S. Bjørset: Tvisynt arkivbrukarutøvar

FRA INNSIDEN: NRK arbeider med å digitalisere arkivet sitt, og planlegg i løpet av 2009 å gjere delar av arkivet tilgjengeleg på Internett. Heilt konkret handlar det om å legge tusenvis av timar med historiske folkemusikkopptak ut på nettet som lydfiler til fri bruk. Dette reiser problemstillingar som også er aktuelle for samtidas utøvarar. Det er Synnøve S. Bjørset som skriver dette i ukens utgave av spalten Fra Innsiden.

Om Statens Kunstnarstipend og profesjonelle utøvarar

DEBATTINNLEGG: – Redaktør i Spelemannsbladet, Knut Aastad Bråten, skreiv i førre nummer ein leiar der han tek opp ei svært viktig problemstilling: Skal Statens Kunstnarstipend vere for “alle”, eller skal det tildelast dei profesjonelle kunstnarane? Om underskrivne langt ifrå er einig i konklusjonen, vil eg likevel rose redaktøren for å ha sett søkjelyset på denne saka, skriv folkemusikar Synnøve S. Bjørset i dette innlegget.