Arkiv

søk

Alle innlegg av Svein Bjørkås

Musikkeksport som kulturformidling

Distribusjon av musikk skjer i økende grad gjennom globaliserte markeder. Betyr det at nasjonal og internasjonal musikkformidling primært blir å forstå som business? Og at kulturpolitiske spørsmål bør håndteres som næringspolitikk? Spørsmålene er aktuelle i forbindelse med at Kulturdepartementet inviterer til debatt om norsk musikkeksport, skriver Musikkinformasjonssenterets direktør Svein Bjørkås i denne artikkelen.

ABM-lokaliseringen: – Et spørsmål om kunnskap

– Det er glimrende at iveren etter å bygge opp institusjoner, formidlingstiltak og opplevelsestilbud omkring den populærmusikalske arven er stor, men diskusjonen om det framtidige populærmusikkarkivet er i overraskende grad blottet for oppmerksomhet om hva det hele handler om, skriver MIC-direktør Svein Bjørkås i dette innlegget. Bjørkås mener lokaliseringen må styres av hvor kunnskapen finnes, og betegner en eventuell plassering utenfor Oslos øvrige arkivmiljø som en “kunnskapspolitisk brøler”. Samtidig åpner han for lokale populærmusikkmuseer flere steder i landet.