Arkiv

søk

Alle innlegg av Svein Bjørge

Festival-Norge: Likt for alle?

Hvorfor har festivalene i nord-Trøndelag blitt nullet av kulturrådet ved årets tildelinger, spør arrangør av Steinjkjer-festivalen, Svein Bjørge. – Det bør være lov å tro at slike tildelinger over tid til en viss grad jevner seg ut, men skal Norsk Kulturråd oppfylle sin egen strategi, så bør de også se på den geografiske fordelingen av midlene, skriver Bjørge i dette innlegget.

Kommunen finansierer 40% av popsenter på Grünerløkka

Oslo kommune lover å finansiere 40% av driften – hvis det nasjonale museet og opplevelsessenteret for pop og rock legges til oslo. Dette kom frem i byrådets forslag til budsjett for 2006, som ble offentliggjort nylig. Kommunen vil også arbeide for å få staten til å ta seg av de resterende 60 prosentene, skriver initiativtaker til Oslo-alternativet, Svein Bjørge, i dette innlegget til Ballade: – Med Oslo kommunes lovnader om å bidra med 40% av driftskostnadene til senteret, så bør denne lokaliseringssaken nå ha funnet sin endelige løsning, mener Bjørge.

Schous-kvartalet – et unikt møtested

Nasjonalt museum og opplevelsessenter for populærmusikk, 24-timers øvingslokaler, riksscene for folkemusikk og folkedans, Jahn Teigens Platestudio, Musikk- og Kulturskolen og Bårdar Dansesenter. Dette er bare noen av de aktuelle innflytterne til Schaus-kvartalet i Oslo. – I Schous-kvartalet har Norge nå en helt unik mulighet til å utvikle et møtested og en plattform mellom en mengde ulike musikkgenre og kulturuttrykk, og mellom ungdom med forskjellige etnisk bakgrunn. Ved eventuelt å ta det nasjonale senteret for norsk populærmusikk ut av denne næringsklyngen vil man ta mye av motoren ut av hele kvartalet. Det vil i så fall være et strategisk feilgrep av nasjonale dimensjoner, skriver prosjektleder Svein Bjørge i dette åpne brevet til Oslo kommune.

Svein Bjørge: – Oslo er vinneren!

I forrige uke gikk høringsfristen for opprettelsen av et pop- og rock-arkiv, samt et nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk, ut. Rundt tredve interessenter og organisasjoner i musikklivet, deriblant Musikkinformasjonssenteret, FONO, IFPI og Rikskonsertene, har nå sagt sin mening om saken. Selv om konklusjonene går i forskjellige retninger, velger Oslo-pådriver Svein Bjørge å se høringene som en seier for Schous-alternativet. – Det vil være mildt sagt oppsiktsvekkende om nå et politisk vedtak skal gå på tvers av det miljøet selv ønsker, skriver han i dette åpne brevet.

Grünerløkka rockmuseum – hvem er med, og hvem tar regningen?

Hvordan skal et nasjonalt pop- og rockmuseum finansieres, og har en lokalisering til Grünerløkka artistenes støtte? Og hvem skal man samarbeide med? I denne siste delen av det foreløpige prospektet til et populærmusikalsk opplevelsessenter i Oslo, legger initiativtaker Svein Bjørge frem en rekke muligheter. I sin konklusjon skriver han blant annet: – BI-bygget på Grünerløkka vil bli en rimelig løsning og museet i Oslo vil få et større publikumsbesøk enn noen andre steder i Norge. Det vil finne sin naturlige plass i den urbane kulturaksen som nå etableres langs Akerselva og på Grünerløkka. Museet skal ikke plasseres der av distrikspolitiske hensyn, men av faglige og økonomiske, mener Bjørge.

Svein Bjørge: – Derfor bør rockmuseet ligge i Oslo

Hvor bør et nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock ligge, og hvilken målgruppe skal bruke det? Sterke stemmer har talt varmt for både Namsos, Trondheim, Halden og Kristiansand – men Svein Bjørge mener bestemt at en slik institusjon bør lokaliseres i Oslo, nærmere bestemt på Grünerløkka. – Et norsk pop- og rockmuseum må av åpenbare grunner lokaliseres i landets hovedstad. Her finnes miljøene, bransjen og publikum. Om noe museum virkelig kan forsvare sin plassering i hovedstaden, så må det derfor være et museum for pop- og rockkulturen. Både sett i et historisk perspektiv, og fordi kulturen alltid vil ha sitt sentrum i storbyer. En desentraliseringstanke vil i dette tilfellet være i konflikt med strukturer som er naturlig iboende i selve kulturen, skriver Bjørge i sitt foreløpige prospekt til et rockmuseum på Grünerløkka.

Rockmuseum på Grünerløkka – en digital opplevelsespakke

Temautstillinger, konsertsal, platebar, miksestudio og kino. Dette er noen av elementene som skal inn i et nasjonalt pop- og rockmuseum på Grünerløkka i Oslo. I alle fall om prosjektleder Svein Bjørge får viljen sin: – Et slikt opplevelsessenter må ha et omfattende og dynamisk innhold. De som velger å stikke innom flere ganger i året skal få oppleve noe nytt hver gang. Museet skal være bare en liten del av senteret, temaparken blir kanskje hoveddelen. Denne vil sørge for senteret alltid er aktuelt, også for regelmessige gjester. Digitalisering og oppdatert teknologi er en viktig del av denne planen, målet er å kunne skreddersy innholdet fortløpende, i forhold til hviklet publikum som besøker til en hver tid, sier Bjørge.

Svein Bjørge: – Tiden er moden for et norsk pop- og rockmuseum

Som første norske medie har Ballade fått lov til å publisere de foreløpige planene for et nasjonalt norsk pop- og rockmuseum på Grünerløkka i Oslo. Initiativtaker Svein Bjørge har igjennom lang tid samarbeidet tett med både politikere, kulturinstitusjoner og arkitekter, i håp om å realisere et museum og opplevelsessenter i hovedstaden. – Planene har kommet et stykke på vei, men det ferdige prospektet vil være klart først i midten av mai, sier Bjørge. I skrivende stund venter han på økonomiske beregninger for ferdigstillelse og arkitekttegninger som i disse dager ferdigstilles av KLP Eiendom. I denne første av fire deler argumenterer Bjørge for viktigheten av et nasjonalt pop- og rockmuseum.

Svein Bjørge: – Hva er nyttig og satsingsverdig kultur?

Å skulle miste Blå vil være en liten tragedie. Et tap av Blå vil ikke minst være nok en flau påminnelse om en hovedstad helt uten politisk ansvar for annet enn det finkulturelle, skriver Oslo Kultursenters Svein Bjørge i dette innlegget til Ballade. – Det MÅ være et paradoks for Kulturbyråden og Oslo Kommune at samtidig som Erling Lae og Byrådet i Oslo triumferende proklamerer at man skal bli Kulturhovedstad i 2011, så sliter de uavhengige kulturaktørene i byen tyngre enn på mange, mange år, skriver Bjørge, som oppfordrer kulturadministratorene til å ta stilling hva slags kultur man skal definere som “nyttig og satsningsverdig”.

Institutt for Norsk Populærmusikk går inn for Oslo

Stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk har etter fire års arbeid falt ned på at det nyetablerte Nasjonalbiblioteket i Oslo vil være “den klart beste plasseringen for det fremtidige norske pop- og rockarkivet”. INPs arbeid har hittil gått ut på å sikre at planene om et populærmusikk-instututt og -arkiv faktisk ble realisert – men nå kaster stiftelsen seg også inn i lokaliseringsdebatten. INP støtter seg til Langdalen-rapporten og kulturmeldinga, og argumenterer med at en sentral lokalisering vil være svært viktig for et slikt ressurs-senter: – INPs klare konklusjon er at en samlokalisering med de andre musikkarkivene i det nye Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo vil være både den beste, og den helt naturlige plassering for et nasjonalt pop- og rockarkiv, skriver styreleder Svein Bjørge i denne innstillingen.

Stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk: – Vi er ikke et Oslo-alternativ

Som en reaksjon på noen av synspunktene som kom frem i mandagens Ballade-artikkel om budrunder og klager rundt kjøpet av Strømsæther-samlingen, tar nå styremedlem i INP, Svein Bjørge, til orde. – INP er blitt tillagt at vi er et “Oslo-alternativ” i konkurrerende forhold til andre aktører som ønsker arkivet til sine kommuner.Det er vi ikke, bedyrer Bjørge, som samtidig legger til at striden rundt plasseringen av et populærmusikkarkiv er i ferd med å bli “postkortpolitikk”: – Man kan forstå at både arkivet og museet er svært attraktive for flere kommuner, men samtlige aktører bør først og fremst tenke på hvor arkiv og museum vil tjene den nasjonale offentligheten best, skriver Bjørge.

– Nå har du røyka litt for mye, Stein!

– Det er tydeligvis en gammel kjepphest for Stein Østbø i VG å kritisere seminarprogrammet på By:larm, skriver Svein Bjørge. Bjørge tilbakeviser her kritikken fra Østbø, og viser bl.a. til Emanuel LeGrand i det internasjonale bransjebladet Music & Media, som har valgt å gå inn som en av by:Larms sponsorer. Bjørge mener at Østbø mangler internasjonalt sammenligningsgrunnlag, og tilbyr seg herved å bli VG-skribentens personlige guide på In The City, South By Southwest – eller hvor det nå måtte være, i full tiltro til at Østbø da vil oppdage at by:Larm holder et overraskende høyt nivå.

– Det er nok nå, Sæmund

Svein Bjørge er daglig leder i Playground Music, som er det sjette største medlemmet i den mektige bransjeorganisasjonen IFPI. For en tid tilbake valgte han å stille sin plass i IFPI-styret til disposisjon. I dette oppsiktvekkende og store innlegget forklarer han for første gang hvorfor: IFPI blir gjennom Sæmund Fiskviks steile og overreagerende tone stadig mer i utakt med resten av verden. – Det er på høy tid for IFPI å se seg om etter en erstatter for Fiskvik, skriver Bjørge blant annet. Han etterlyser nye krefter som selvsagt skal representere IFPIs interesser på best mulig måte, men som samtidig nyter positiv respekt i resten av musikk-Norge. Dermed har Bjørge nærmest erklært krig mot norsk platebransjes mektigste mann.