Arkiv

søk

Alle innlegg av Susanna Wallumrød

Susanna Wallumrød: – En kraftig avsporing

Susanna Wallumrød mener det må være rom for diskusjon rundt og kritikk av TONO, uten at debatten spores av det som er kjernen i problemstillingen. Wallumrød peker på de gode intensjonene til alle parter i denne saken, og samtidig etterlyser hun reformer av kriteriene i verkbedømmelsen. Disse mener Wallumrød må springe ut fra en demokratiseringsprosess i TONO der alle medlemmene har lik mulighet til å få sin stemme hørt. – Når alle medlemmene i TONO har lik mulighet til å stemme kan vi diskutere bredden i norsk musikkliv og den kulturpolitiske agendaen, skriver Wallumrød i dette innlegget.