Arkiv

søk

Alle innlegg av Steinar Jessen

– Sampling er ikke snylting

Debatten om copyright, sampling og TONOs rolle ruller nå videre. Advokat Steinar Jessen er blant dem som stiller seg kritisk til TONOs utspill og rolle i denne saken, og mener at organisasjonen så langt har gitt utrykk for en snever og noe pietistisk tolkning av de opphavsrettslige prinsipper. Jessen ettelyser en vilje til større saklighet, der det musikkfaglige bør tre mer i forgrunnen.

Mer om TONO, copyright og samplingsproblematikk

Ballade hadde før sommerferien en større debattserie om bruk av samplinger kontra opphavsrett, der utgangspunktet var at hip hop-gruppa Gatas Parlament måtte trekke tilbake albumet “Holdning over underholdning” pga. en uavklart sampling av Steely Dan. Etter at Eystein Sandvik i NRKs Popfront mente at TONOs holdninger til opphavsrett var å betrakte som utslag av “juridisk stivbenthet og manglende musikkfaglig kompetanse”, meldte en rekke aktører i norsk musikkliv seg på i debatten. Her fortsetter vi søkelyset på denne problematikken, gjennom et inlegg av advokat Steinar Jessen, som mener at TONO fortsatt målbærer en foreldet og konvensjonell tilnærming til temaet.