Arkiv

søk

Alle innlegg av Stein Olav Henrichsen

Ultima – norsk og internasjonal

Ultimafestivalen 2005 tar til fredag 30.september, og varer helt frem til 16. oktober. Samtidig har festivalen tatt et langt skritt frem mot status som knutepunktfestival. Oslo kommune vil nå gå inn med 2, 3 millioner årlig, mens staten bidrar med 3, 5 millioner. Styreleder Stein Henrichsen evaluerer her situasjonen for festivalen, som i år også står som arrangør for Réseau Varèses andre internasjonale konferanse om europeisk kulturpolitikk.

Stein Henrichsen: – Ultima bør bli Festspillene i Oslo

– Vi oppfordrer herved Oslo kommune om å ta utfordringen fra Kulturmeldingen på strak arm, skriver Stein Olav Henrichsen, styreleder i Ultimafestivalen, i denne artikkelen. Han sier at samarbeidet med byens kunst- og kulturinstitusjoner og den brede representasjon av norske og internasjonale kunstnere gjør Ultima til noe unikt ikke bare i Norge, men langt ut over landets grenser. – Ultima er en moderne hovedstad verdig. Dette vil vi videreutvikle til glede for Oslo, og vi mener at festivalen danner et meget godt utgangspunkt for å bli Festspillene i Oslo, med forankring i tradisjonen og med blikket godt festet fremover, fremhever Henrichsen.

Ultima som internasjonal møteplass for publikum og kunstnere

Ultimafestivalen er høstens store begivenhet for alle som interesserer seg for ny musikk og nye uttrykksformer. Festivalens åpningskonsert er fredag, men festivalen tyvstarter alt i dag, i og med Black Box Teaters forestilling “Andevariasjonene” på Parkteatret på Grünerløkka. I den anledning bringer vi videre åpningshilsenen til styreleder i Ultima, Stein Olav Henrichsen, som tar for seg Ultimafestivalen i et internasjonalt perspektiv. – Ultima er blitt en arena for skapende kunstnere fra hele verden, skriver han, og etterlyser i en slik sammenheng en større offentlig innsats, kanskje særlig fra Oslo kommune.

BIT 20 Ensemble ønsker bedre offentlig grunnfinansiering

Bit 20 Ensemble og Opera Vest har skrevet en felles kommentar til utredningen “Musikkliv og musikkpolitikk”. BIT20 Ensemble har idag sin administrasjon finansiert over offentlige tilskudd, men må langt på vei skape en finansiering for hvert enkelt kunstprosjekt på prosjektbasis. Derfor legger de nå et fromt ønske om en bedre og mer langsiktig offentlig grunnfinansiering.