Arkiv

søk

Alle innlegg av Stein Andreassen

Norsk Rockforbund: – Kulturrådet bør skjemmes!

– Tilliten fra Norsk kulturråd til Quart synes litt over halvert. Og tilliten fra rockefestivalene til Norsk kulturråd er på ny blåst bort, mener avtroppende leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen. NRF beklager at de økte midlene i årets pott ikke brukes til å rette opp det de anser som skjevfordelinger mellom genrene, og mener også at Kulturrådets festivalutvalg har blandet sammen vurdering av kunstnerisk kvalitet med vurdering av de økonomiske sidene. – I den positive prosessen som Quart Festivalen nå jobber hardt med å lande, er årets tildeling fra Kulturrådet en negativ stressfaktor som Toffen & co. ikke hadde fortjent, hevder Andreassen.

Kulturkomiteen: Nye kriterier for festivalstøtte

Kulturkomiteen la fram de endelige resultatene av forhandlingene i komiteen tirsdag denne uken. Der påpeker hele Kulturkomiteen i en felles merknad at det også er behov for objektive kriterier når støtte til festivaler skal vurderes. – Etter NRFs syn vil disse danne basis for en mer rettferdig fordeling enn hva vi har i dag, sier Stein Andreassen, som er avtroppende daglig leder i Norsk Rock Forbund. – Nå skal blues- og rock-festivalene slippe å bli straffet for å gjøre godt arbeid.

– Oslo trenger mer enn øvingslokaler!

– Det er prisverdig at SV flagger behovet for øvingslokaler i Oslo, skriver Stein Andreassen i Norsk Rockforbund. – Dette er sannsynligvis den største flaskehalsen for de rytmiske miljøene akkurat nå, men det er ikke nok. Politikerne må straks komme på banen med krav om en samlet plan for rocken i Oslo. Hva vil man egentlig oppnå for arrangører, utøvere, publikum, agenter, managere og plateselskaper, og hvilke enorme muligheter ligger det her? spør NRF-lederen i dette innlegget.

Null watt på So What

– Høyst overraskende for de aller fleste; mandag meddelte de ansvarlige på So What at de stenger etter ni års drift. Et viktig kapittel i norsk rockhistorie er plutselig avsluttet, skriver Norsk Rockforbunds leder Stein Andreassen i denne artikkelen, der han også etterlyser sterkere og tydeligere grep for å styrke rockens vilkår i hovedstaden.

Norsk Rockforund: – Behov for en oppfølgende utredning

– NRF er godt fornøyd med at Kulturmeldingen nå er lagt fram, og at vi kan se fremover. Vi har foreløpig registrert en bredt anlagt melding som beskriver situasjonen ganske bra, men som mangler de klare visjonene. Spesielt innenfor rockfeltet gis det ikke tydelig retning, selv om de lover økninger innenfor populærmusikken, skriver Stein Andreassen i NRF i denne kommentaren til Stortingsmelding nr. 48.

– Skuffende forsinkelse av kulturmeldingen

Den kommende kulturmeldingen blir som kjent forsinket. En forsinkelse som sannsynligvis gjør at den ikke kommer til å bli behandlet i Stortinget før 2004, og da ikke med budsjettvirkning før fra 2005. – For fremdeles politikk- og satsningsløse kulturområder som både rock og arrangørvirksomhet, er dette en aldri så liten tragedie, skriver Stein Andreasen i Norsk Rockforbund, som også har en oppfordring til kulturminister Valgerd Svartstad Haugland.

– Kulturkommitéen holder ikke trykket!

– Ved at regjeringskameratene sammen med FrP IKKE støttet forslaget om å vurdere kriteriene for festivalstøtteordningen, kan Norsk kulturråd, med backing fra Kulturdepartementet, forsette sin etter vår oppfatning, skjeve fordeling basert på utdaterte kriterier som gir lite kultur for hver krone. Beklagelig, mener daglig leder i Norsk Rockforbund, Stein Andreassen.

Årets beste festival var…

Trondheim i helgen avholdt Norske Rockfestivaler det årlige festivalseminaret. 35 festivaler deltok, hvorav 25 av våre rocke- og bluesfestivaler, og ca. 10 jazz- og andre festivaler. Årets festival ble også kåret, sammen med årets festivalplakat. Det ble også et par utsskiftinger i fagrådet Norske rockfestivaler; Toffen Gunnufsen slutter etter to år som leder.

Norsk Rockforbund om "Populærmusikken i kulturpolitikken"

Norsk Rockforbund har skrevet grundige kommentarer til begge de to utredningene som Norsk kulturråd sto bak i høst. Her er organisasjonens vurdering av “Populærmusikken i kulturpolitikken”, der Stein Andreasen og Kjartan Berge punkt for punkt går gjennom en rapport de mener har både sterke og svakere sider. – Utredningen er både kulturpolitisk og næringsmessig “naiv”, og mangler et viktig fokus på regionalt og lokalt nivå, der hvor aktiviteten faktisk foregår og den reelle talentutviklingen skjer, konkluderer NRF-ledelsen.

– Nødvendig pop- og rockutredning

Norsk Rockforbund var svært raskt ute med sin kommentar til rock- og poputredningen som Norsk kulturråd la frem i går. “Dette kan bli et viktig bidrag til at pop og rock skal kunne få oppgradert sin kulturelle status”, skriver NRF-leder Stein Andreassen blant annet, samtidig som han anbefaler alle interesserte å skaffe seg rapporten.

Uavhengig avhengighet

De store plateselskapene er iferd med å falle av lasset, heveder Stein Andreassen i NRF. De små etikettene representerer anarki, uavhengighet, sunne nettverk og uante muligheter. Nå knytter syv små spydspisser gjensidige vennskapsbånd. Med felles hjemmeside fremstår de som ett vinnende og smilende vesen mot resten av verden. Startskuddet for et spennende samarbeid går på Blå, med stor festival 20-22. juni.

– Konsertarrangørene må bestemme selv!

– Selvsagt var det en for feig avgjørelse av Cosmopolite å avlyse, selvsagt var det elendig timing, skriver Stein Andreasen fra Norsk Rockforbund i dette sterke forsvaret for Osloklubben. Samtidig advarer han mot å gi saken enda større proposjoner: – Svært mange bør besinne sine uttalelser, før dette tar av ytterligere. Videre må vi passe på at denne feilvurderingen i neste omgang ikke medfører unødige konsekvenser for Cosmopolites fremtid som Norges, og kanskje også Nordens, viktigste scene for verdensmusikk.

– Det minst rocka kulturrådet

På By:Larm i helgen foreslo Stein Andreassen i Norsk Rockforbund i sin innledning om utfordringer for live-sektoren, at politikerne burde ta en ekstra titt på Kulturrådets håndtering av rock- og populærmusikken. Det er et par avklaringer som er høyst nødvendig for at man skal komme videre i debatten om hvilken rolle kulturrådet skal spille, mener han. Tør de for eksempel prioritere et samspill med markedet?

– Helhet og samarbeid må til!

Stein Andreasen i Norsk Rockforbund rykker her ut i forbindelse med Svein Bjørges store innlegg omkring IFPI, FONO og Fiskvik. Han mener at et bredt faglig og politisk samarbeid er av den største betydning for norsk musikkbransje: – Nettopp derfor blir hovedsignalene om kommunikative og inkluderende arbeidsmåter som Svein Bjørge gir i sitt innlegg på Ballade så lysende viktig, sier NRFs leder i denne kommentaren.

NRF: – Kjedelig og alvorlig stillstand

— Stillstand synes å være fagutvalgets ønske, i skarp kontrast til den meget positive utviklingen både innenfor
norsk rock, pop og blues, skriver Stein Andreassen, daglig leder for Norsk Rockforbund i en reaksjon på tildelingen av Kulturrådets festivalstøtte for 2002. – Utvalget inkluderer ikke rock-festivalenes folk, slår han fast og understreker at Kulturrådets nedprioritering av Øyafestivalen både er utilgivelig og alvorlig