Arkiv

søk

Alle innlegg av Sigurd Slåttebrekk

På skattejakt i gamle opptak

– Bakenfor dette prosjektet ligger en erkjennelse av at mange viktige, og til dels grunnleggende trekk som man hører i musikkutøvelsen i den tidlige opptakshistorie er gått tapt, sa Sigurd Slåttebrekk i presentasjonen av sitt stipendiatprosjekt.