Arkiv

søk

Alle innlegg av Per Mangset

Kulturpolitiske utfordringer for folkemusikkfeltet

Under Norsk Folkemusikk- og Danselags åpne møte i forkant av NFDs årsmøte16. mars, innledet professor Per Mangset til debatt under overskriften “Norsk tradisjonsmusikk og -dans i det senmoderne Norge. Kulturpolitiske utfordringer”. Bakgrunnen for møtet, og også Mangsets innleding, var utredningen “Om folkemusikk og folkedans i det seinmoderne Noreg” av Georg Arnestad, som for tiden er ute på høring fra Norsk kulturråd. Her skriver han bl.a. at det kulturpolitiske landskapet er i endring på en rekke felt, og at folkemusikkens organisasjoner må velge strategier deretter.