Arkiv

søk

Alle innlegg av Olav Torvund

Olav Torvund: Sammenlikner åndsverkloven med trafikkreglene

Om forlaget til ny åndsverlov skulle gå igjennom i Stortinget, vil den ikke gjøre folk til lovbrytere i større grad enn trafikkreglene gjør det, skriver Professor dr. juris Olav Torvund i dette innlegget til Ballade. – Man vil aldri helt klare å stanse ulovlig distribusjon og kopiering, men å hevde at siden det er så lett å kopiere så vil dette ikke ha noen effekt, er omtrent som å hevde at fartsgrenser på veiene er meningsløse siden alle moderne biler likevel kan kjøre mye fortere, mener Torvund. Professoren ser allikevel forbudet mot å bryte kopisperrer som problematisk, og stiller spørmål om dagens kopisperrer kan omfattes av lovforslaget: – Det er et krav at beskyttelsen skal være effektiv for at det skal være forbudt å omgå den. Det er tvilsomt om noen av de forsøk man til nå har gjort for å beskytte CDer, kan regnes som effektive, skriver Torvund.