Arkiv

søk

Alle innlegg av Ola Tjørholm

Fartein Valen: Vestlandspietist og moderne europeer

I dette svært omfattende foredraget drøfter Prof. Dr. Theol. Ola Tjørhom forholdet mellom tro og estetikk hos en av våre viktigste komponister – Fartein Valen. Tjørhom påpeker Valens store betydning for den europeiske modernismen og denne kunstretningens utfordring til kirken, og trekker samtidig kontaster til komponistens dypt pietistiske kristne livvsyn. – Tro og estetikk utgjorde slett ikke motsetninger for Valen, mener Tjørhom: – Her var tvert imot grensene ytterst flytende, ved at han forfektet en estetisert tro og ved at det estetiske ofte framsto som en slags surrogatreligion for ham. I Farteins tilfelle var “aand” eller “aandelig” ikke først og fremst et innslag i hans kristne fromhet, men et avgjørende estetisk kriterium – nærmest i Hegeliansk forstand, skriver Tjørhom. Teologiprofessoren tar også et oppgjør med Valen som “kristen” komponist. – Det svært kjente Valen-sitatet “all min musikk er religiøs” må primært må forstås som et estetisk utsagn, mener Tjørhom.