Arkiv

søk

Alle innlegg av Nils Bjerkestrand

Ny bok: Bjerkestrand om Debussy og Schönberg

Musikkteoriprofessor Nils E. Bjerkestrand har skrevet bok “Om veiskiller i komposisjonshistorien”. Selve hovedtittelen på boken er “Fra Debussys fødsel til Schönbergs død”, og de to gigantene utgjør også bokens rammer, i så vel tidsavgrensning som hva gjelder faktisk satsteknisk innhold. Den velskrevne boken tar også skråblikk på andre kunstarter. Etter velvillig tillatelse fra forfatteren og Unipub forlag, har Ballade gleden av å presentere et utdrag fra kapitlene om Debussy og Schönberg.