Arkiv

søk

Alle innlegg av Mattias Lundqvist

Klassisk musikk på rustent sidespor?

DEBATTINNLEGG: – Det er på tide å åpne øyne og se at det faktisk finnes et publikum der ute, men det er et publikum som ønsker noe annet enn hva vi tilbyr dem. Og de ønsker det til andre tider, på andre steder, og i andre former. Orkesterinstitusjonene må snu og innta en aktiv holdning i forhold til formidlingen av musikken. Dette er en del av budskapet til Mattias Lundqvist, direktør i Det Norske Blåseensemble, i forlengelsen av Per Erik Kise Larsens utspill på Ballade mandag.