Arkiv

søk

Alle innlegg av Knut Guettler

Knut Guettler: – Om nødvendigheten av improvisasjon

I denne artikkelen tar musikkprofessor Knut Guettler til orde for å gjeninnføre improvisasjonen i den klassiske musikken. Guettler mener improvisasjonskunsten i dag blir undervurdert i klassiske miljøer. – Mange av mine klassiske kolleger synes å se på de klassiske standardverkene som en uutømmelig kilde til nye kunstneriske uttrykk. Jeg – og jeg er ikke alene – mener kilden er i ferd med å tørre ut, skriver Guettler. Han mener derimot at kunstmusikk med improvisatorisk spillerom kan være nettopp en slik uuttømmelig kilde. – Utøverens frihet vil gi tilhøreren en mer genuin følelse av å være tilstede “der det skjer”, mens notetro interpretasjon på sikt vil kunne føre til ytterligere avstand mellom komponist og utøver – og til publikum, sier han.