Arkiv

søk

Alle innlegg av Khalid Salimi

Det norske mangfoldet – Begrep med varierte aspekter

KRONIKK: En stund nå, lenge før året 2008 ble erklært Mangfoldsåret, har jeg stusset over begrepet ”kulturelt mangfold”. Ikke bare hvor og på hvilke områder man bruker det, men også hvor man ikke bruker det. For eksempel anses ikke begrepet å romme kulturelle ytringer eller kunst som har opphav blant tatere, kvener, jøder eller samer, skriver Khalid Salimi i denne kronikken, opprinnelig trykket i Spelemannsbladet.