Arkiv

søk

Alle innlegg av Karl Seglem

Større mangfald i alle kanalar

DEBATT: – Hr. Moslet markerar sine standpunkt og sitt positive syn på styrken – og svakheitane – i norsk musikk, slik han ser det. Om han oppfatta mitt (og Karlsen, Kristoffersen sine) innlegg som illeluktande sjølvgode torer eg ikkje setja ord på korleis eg opplever hans. Karl Seglem, som driver selskapet NORCD, følger opp P3s Håkon Moslet som tidligere denne uken konkluderte med at den generelle, ukritiske lovprisningen av norsk musikk med fordel kan tones ned.

Norge manglar ikkje musikk med høg kvalitet – men opne, dyktige, uavhengige journalistar og redaktørar.

KOMMENTAR: – Det er frigjerande å lesa Marit Karlsen sin kommentar til såkalte musikkjournalistar som meinar at plateåret 07 var svakt. I mine auge er Moslet og Slettemark knapt nemninga journalist verdig, innsausa som dei er i det kommersielle mediesirkuset både på eigarsida og ved si deltaking i konkurransar i musikk – av ulikt slag, på og i ulike kanalar, over alt, heile tida. Dette skriver Karl Seglem i NORCD.

Seglem om innkjøpsordninga: Einsretta, smal – og konkurransevridande?

– Kva kan Liv Sandven, Tore Johansen, Marit Karlsen, Lene Grenager og Hallgrim Berg om norsk platebransje? Eg tvilar ikkje eit sekund på at dei gjer sitt absolutt beste i det vanskelege arbeidet – men er det tilstrekkeleg? Spørsmålet stilles av Karl Seglem. Seglem forteller at han for 19 gang blitt nullet fra innkjøpsordningen, mens hans plateselskap NORCD har blitt nullet 42 ganger. Han etterlyser nå klarere kriterier for tildelingen av denne, som han omtaler som “både ensrettet og smal”. Seglem hevder også i dette innlegget at “plateselskap som Tuba er forfordelt på mistenkelig vis, noe som er svært uheldig for norsk platebransje”. Seglem stiller også spørsmål om så store tilskudd til ett selskap kan være fatalt konkurransevridende: Vil me ha mangfaldet også i framtida nyttar det ikkje å kjøpa inn fem utgjevingar frå same selskap. Det skapar einfald. Det betyr kanskje at fire små selskap legg ned?, spør Seglem.

Karl Seglem: – Hvilken frihet, Brazz Brothers?

Sponsing gir større frihet og mindre føringer enn statlig kunststøtte, mener Jarle Førde i Brazz Brothers (BB). Utsagnet er både skuffende og opprørende, mener musiker og komponist Karl Seglem, som påpeker at nettopp BB er et av de norske ensemblene som har mottatt mest i offentlig støtte de siste 25 årene. Seglem stiller i dette innlegget to spørsmål til gruppa, der han lurer på hva slags ensretta føringer Norsk kulturråds ensemblestøtte har gitt overforBB og hva slags frihet støtten fra Statnett har ført til.

Blå Botn: Karl Seglem om mangel på fokus

– Det er BI-tankegangen – idéen om alt skal lønna seg, som drep stader som Blå, skriv musikar og NORCD-direktør Karl Seglem i dette innlegget. – Verdien av Blå kan ikkje målast i pengar, meinar han. Samstundes kritiserer han Blå for å ha misbrukt ein tillit dei i utgangspunktet hadde. – Dersom du skal bygga ein klubb må første bud vera å betala dei som utgjer grunnlaget for drift av klubben: musikarane, seier Seglem.

– Norge er ingen kulturnasjon

– Norsk platebransje har ikkje fram til idag vist seg moden nok til å ta diskusjonen om innkjøpsordingen seriøst. Vi klarar ikkje å samla oss. Verken om at cd´en er ein viktig kulturberar, eller at innkjøpsordningen treng langt større bevilgningar. Typisk nok (el. norsk), snakkar Tylden & Co. også for si sjuke mor, dei seier ikkje at no bør vi stå saman om å få auka bevilgningane til innkjøpsordningen. Samarbeid er eit framandord, og motpolane Fono – Ifpi kranglar som dei alltid har gjort, skiver komponist, musiker og NORCD-sjef Karl Seglem i dette innlegget, hvor han også angriper politikerstanden for å drive en politikk som ekskluderer oss fra retten til å kalle Norge en kulturnasjon.

– Provoserende holdninger overfor musikere

Music Export Norway sendte i forrige uke ut en invitasjon til store deler av norsk musikkliv, der man inviterte musikere av alle slag til å ta del i den store Norges-profileringen i Hamburg 16. – 20. mai, som er et samarbeidsprsojekt mellom bl.a. den stedlige ambassaden, GK Hamburg, Eksportutvalget for Fisk og Norges Turistråd. Men noe honorar til artistene er det ikke råd med. Dette reagerer nå Ingar Zach og Karl Seglem i NORCD og Sofa meget sterkt på. Les innvendingene deres i dette åpne brevet.