Arkiv

søk

Alle innlegg av Jorunn Spord Borgen

Død over aspirantordningen? Leve aspirantordningen!

– Noen få ganger går kulturlivets, kunstnernes, kulturpolitikkens og samfunnets behov sammen, og noe nytt og fremtidsrettet skapes, skriver forsker Jorunn Spord Borgen ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Hun skrev på oppdrag av Norsk kulturråd evalueringen “Aspirantordningen. Ny stipendordning for nye kunstnerroller?”, der hun tok for seg effekten av ordningen, som nylig ble vedtatt avviklet fra og med 2004. – Aspirantordningen har fungert som et svært godt bidrag til endring og tilpasning av kunstnerrollen i dagens og morgendagens kunstfelt, hevder hun med stor tyngde.