Arkiv

søk

Alle innlegg av Jens T. Larsen

Harmonisering av kunstutdanningene i Norge

Dekanusene ved høyskolene i Stavanger og i Kristiansand Jens Torolf Larsen og Per Kjetil Farstad støtter i dette innlegget Kristin Clemets Stortinsforslag til omlegging av musikkutdanningen i Norge. De peker på at dette vil harmonisere musikkutdannelsene i Norge og med det åpne for både større regional spredning av musikkkompetanse og for at flere kan få ta del i musikkstudier. De mener også at dette er en mer og mer gjeldende trend i europeisk sammenheng at musikkstudiene følger en slik 3+2 modell som man her snakker om med tre årig bachelor-studie før en to årig mastergrad.