Arkiv

søk

Alle innlegg av Jan Lothe Eriksen

Regjeringens handlingsplan for kultur og næring: Satser 50 millioner på nye tiltak

I går la regjeringen frem Handlingsplan for kultur og næring som et tverrdepartementalt samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet og Kultur og kirkedapartementet. Regjeringen setter av 50 millioner til tiltak på dette området, og legger vekt på å bygge kompetanse og utvikle møteplasser for næringsliv og kulturrelatert virksomhet. – Ikke som erstatning for kulturpolitikken, men som et tillegg, presiserte kulturminister Trond Giske under pressekonferansen i går.

Viktig del av Kulturløftet: – Historisk kulturlov

– En historisk lov, sa Trond Giske om Kulturloven som han selv la frem på Vulkan Scene fredag. Statsråden la i sin presentasjon vekt på at dette er en overordnet og generell kulturlov, som er et viktig tiltak i oppfyllingen av Kulturløfte. Videreføring av kulturarven er også tatt inn i forslaget til kulturlov, som kulturministeren håper vil gi lokale kulturløft.

– NRK marginaliserer bredden i norsk musikk

– NRKs innsnevrende generelle musikkprogrammering og bruk av formatering ”beskytter” lytterne mot uventede opplevelser, og parkerer folkemusikk og andre såkalt smale sjangere i program for spesielt interesserte. Denne krafsalven kommer Jan Lothe Eriksen, som er daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag. – Tåler kanskje ikke NRKs lyttere å høre norsk folkemusikk, støymusikk eller eksperimentell jazz innimellom prat og magasininnslag?

TONO og folkemusikken: – Tungen rett i munnen

I kjølvannet av en diskusjon på ballade.no vedrørende Giskes uttalelser om ”stor sjangersjåvinisme i Norge” eller ei – har vi fått opp en ny runde om TONOs fordelingssystem. I tilknytning til dette tar Frode Rolandsgard og Jorun Marie Kvernberg fra Landslaget for Spelemenn (LfS) opp de frustrasjonene som mange folkemusikkartister har i forhold til TONOs behandling av arrangert og nykomponert folkemusikk. Når TONOs styreleder Håkon Berge svarer, klarer han ikke å dy seg, og minner Kvernberg om at hun som første komponist innen folkemusikksjangeren ble tildelt TONOs EDVARDpris for beste nyskrevne folkemusikkverk i 2004 under festivalen ÁRINN i fjor. Men hvordan kommer vi videre?

Riksscene for folkemusikk og folkedans til Schouskvartalet i Oslo?

Utgreiinga om drift og lokalisering av ei riksscene for folkemusikk og folkedans i Oslo-området er no i sluttfasa, og utvalet har konkludert med at det er ønskjeleg med lokalisering i det nye kulturkvartalet som no er under planlegging i Schouskvartalet på Grünerløkka i Oslo. – Det er no opp til sentrale styremakter å leggja til rette for at denne visjonen kan bli satt ut i livet gjennom handsaminga av kulturbudsjettet i haust, skriv Norsk Folkemusikk- og Danselag på sine nettsider.

NFD: – Behov for talentskoleordning i folkemusikk

På vegne av Norsk Folkemusikk- og Danselag kommenterer Jan Lothe Eriksen her det omdiskuterte forslaget om å legge ned ordningen Unge Musikere. – Det er underlig at det nå legges opp til å stryke ordningen fra statsbudsjettet – i stedet for å utvikle den videre til også å omfatte norsk tradisjonsmusikk, som vi her på berget er alene om å ha forvalteransvaret for, sier Eriksen i denne replikken.

NFD: – Kulturministerens krav om mer enn 35% norsk musikk i NRK – et langt skritt i riktig retning!

Norsk Folkemusikk- og Danselag er godt fornøyd med kulturministerens redegjørelse om NRK overfor Stortinget i går. For svak norskandel og dårlig sjangerbredde i NRKs musikkprofil er noe NFD har påpekt lenge. At ministeren nå ber om mer enn 35 % norsk musikk i alle NRKs kanaler, mer egenproduksjon og sjangermessig bredde både når det gjelder programkategorier og sammensettingen innen den enkelte programkategori, oppfatter vi som en klar melding om større sjangerbredde også i musikkbruken i alle NRKs kanaler, skriver NFDs leder Jan Lothe Eriksen i dette innlegget.

– P2 og P2, herr Heldal…

Daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen, er ikke imponert over radiosjef Nils Heldals forsikring om at “P2 fortsatt er P2” og at “trekanalsradioen står som ei påle”. I dette svarinnlegget påstår han at Heldal “har problemer med å lese”, og at radiosjefen “er kunnskapsløs i forhold til norsk folkemusikk”. – Vår påstand er at NRKs lyttere vil tåle å bli utsatt for norsk klassisk tradisjonsmusikk utenfor Folkemusikktimen. Hva tid får vi solo slåttespel eller kveding inn på topp på NRKs spillelister , spør Lothe Eriksen.

P2 på lytterjakt

NRK radio er på lytterjakt om dagen. Dette fremkommer klart av musikksjef i NRK P2, Jorunn Hope, sitt svar til Dagne Groven Myhren i Aftenposten søndag 16.11., og også av P2s kanalsjef Kari Storsletten sitt svart til Kjell Mørk Karlsen på Ballade 16.12, skriver lederen for Norsk Folkemusikk- og Danselag i dette innlegget, der han fremholder at NRK er “i ferd med å sage over greinen de selv sitter på”. – Hvorfor ikke kunst- og kultur-Norge har gått bredt ut og gitt sin støtte til NRKs krav om øket lisens i høst bør uroe NRK-ledelsen, mener Lothe Eriksen.

Takk for det – eller kunst henger sammen med alt!

– Noen har bråvåknet! Kuttet på 9 mill fra Fond for lyd og bilde i tilknytning budsjettforliket på Stortinget ble for sterkt, og blir i følge Kulturnytt og Dagsavisen ikke noe av. Takk for det – til dem på Stortinget som sørget for at dette ble rettet opp! Disse ordene kommer fra daglig leder for Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen, som i dette innlegget også foreslår at tiltakspenger øremerkes kulturrelaterte tiltak.

NFD: Vekslepenger til folkemusikk og folkedans – om departementets langtidsplan for sektoren

Norsk Folkemusikk- og Danselag synes at forslaget til kulturbudsjett for 2004 er skuffende lesning, til tross for at Kultur- og Kirkedepartementet selv trakk frem nettopp folkemusikken og folkedansen som et av vekstområdene. – Det er trist at Valgerd Svarstad Haugland kun finner en skarve million som bidrag til sektoren, samtidig som det legges opp til å kutte 40 millioner kroner i voksenopplæringsmidlene, mener Jan Lothe Eriksen. – Med takten det nå legges opp til fra departementets side, vil målsettingene aldri nås, og vi vil aldri komme opp på et nivå som tar sektoren på alvor, konkluderer han.

Folkemusikktimen med halvert sendetid

– Kulturkanalen P2 er snart lik alle andre skvaldrekanalar, seier Jan Lothe Eriksen i Norsk Folkemusikk- og Danselag. No er han med på å starte “Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal”. Bakgrunnen for protestaksjonen er at Folkemusikktimen har mista reprisesendinga på fredagar. – Me er mange radiolydarar som held ut som radiolydarar eine og aleine på grunn av P2 sin profil. Kanalen har – trass i alt – vore den einaste interessante og intelligente radiokanalen for kunst- og kulturinteresserte lydarar i Steinrøysa. Men nå ser det ut til å gå mot slutten – skritt for skritt, skriv Eriksen, som no ber alle kulturinteresserte om å protestere til kringkastingssjef John G. Bernander og kultursjef Turid Birkeland.

Norsk Folkemusikk- og Danselag kritiserer Førdefestivalen

Norsk Folkemusikk- og Danselag reagerer sterkt på fredagens melding om at Førde Internasjonale Folkemusikkfestival har søkt om midler til et nasjonalt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Førde. – Dette er svært overraskende, skriver leder i NFD Jan Lothe Eriksen i denne pressemeldingen som Ballade bringer videre. Norsk Folkemusikk- og Danselag har lenge stått i spissen for et bredt samarbeid i miljøet for å få etablert et frittstående nasjonalt produksjonsmiljø for folkemusikk og folkedans. De mener Førdes forslag er så likt det som allerede foreligger at det vil forkludre den videre prosessen overfor myndighetene. Hilde Bjørkum i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival forstår ikke kritikken og vil ikke høre snakk om å trekke søknaden. – Hvorfor må et slikt senter ligge i Oslo? På folkemusikkfronten ligger kompetansen først og fremst i distriktene, sier hun til NRK.

EYFO med avslutningskonsert på Osafestivalen

European Youth Folk Orchestra er samansett av 11 unge folkemusikkutøvarar i alderen 20-28 år frå 9 ulike europeiske land. Hardingfeleutøvaren Åse Teigland er norsk medlem i orkesteret, og musikken kjem frå dei einskilde utøvarane sine eigne tradisjonar og heimland. Sundag 13. oktober spelar dei under Osafestivalen på Voss.

Krav om hovedstadsscene for folkemusikk og folkedans

Tirsdag 29. januar samles representanter for norsk folkemusikk- og dansemiljø for å diskutere fremtiden for folkemusikken og dansen i Norge. I denne forbindelse fremmer daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag et stort innspill til debatt, der han hevder at det er på høy tid at norsk folkemusikk og folkedans får den kulturpolitiske anerkjennelsen feltene fortjener. Blant annet fremmer han forslag om en nasjonal scene for folkemusikk og dans i hovedstaden, samt et eget fond for skapende og tradisjonell tonekunst.

Styresammensetningen i Fond for utøvende kunstnere

Den for tiden lett omstridte Trond Giske har i dag varslet spørsmål i Stortingets spørretime i saken vedrørende styresammensetningen i Fond for utøvende kunstnere. Spørsmålet stilles til kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. I den anledning velger Norsk Folkemusikk- og Danselag å gå ut med sitt syn i saken, der de understreker Fondets rolle som et kulturfond som ikke bør være bundet til utøverorganisasjoner.