Arkiv

søk

Alle innlegg av Ingrid Røynesdal

Den perfekte kulturleder – en utopi?

– Kulturlederrollene anno 2007 krever med andre ord et så stort spekter av kvalifikasjoner, at det synes urimelig å tro at én og samme person kan innfri dem alle. Spørsmålet er også om det er hensiktsmessig å la ansvaret for en kulturinstitusjon hvile på én enkelt leders skuldre. Det er pianist og statsviter Ingrid Røynesdal som stiller dette spørsmålet.