Arkiv

søk

Alle innlegg av Inger Elise Mey

Arven fra Amerika

TONO eies av komponistene, styres av dem og er deres talerør som representant for deres økonomiske og juridiske rettigheter. Vi ønsker naturligvis å medvirke til at ny musikk skapes og vil så langt det er mulig legge forholdene til rette for dette innenfor de rammer komponistene har gitt oss fullmakter.

Sampling av TONOs innlegg!

– Det er med stigende undring jeg leser advokat Steinar Jessens innlegg i Ballade om TONO og sampling, skriver Inger Elise Mey i TONO i dette motinnlegget. Hun mener at TONO-reglene i høy grad legger opp til det skjønn som Jessen etterlyser, og er ellers av den oppfatning at man egentlig er grunnleggende enige om de juridiske og musikkfaglige retningslinjene. Samtidig som hun må slå fast at jurister nok kanskje bør holde seg unna musikk-ordspill.

TONO muliggjør kunstnerisk utfoldelse!

– I sine to artikler om sampling, blander Eystein Sandvik i Popfront sammen begrepene juss og fakta, noe som bidrar til at påstandene hans blir ganske meningsløse, skriver juridisk konsulent i TONO, Inger Elise Mey. – For øvrig er det intet nytt ved piratvirksomhet, selv om det er blitt uendelig mye lettere å stjele andres musikkverk ved bruk av ny teknologi. Dermed er det ikke sagt at stjeling nå er blitt lov, skriver hun videre.