Arkiv

søk

Alle innlegg av Helge Sten

Om TONO og opphavsrett

DEBATTINNLEGG: Musiker og komponist Helge Sten kommenterer her Thomas Gramstads innlegg i gårsdagens Ballade. Gramstad i Elektronisk Forpost Norge (EFN) satte blant annet et fokus på det han omtaler som TONOs hersketeknikker i forhold til Venstres uttalelser om blant annet fildeling og opphavsrett, og også på TONOs egeninteresser i fildelingsspørsmålet. – Åndsverkslovens første og andre paragraf er klar i forholdet til opphavsrett. En dreining mot å gjøre denne loven avhengig av tidens gjeldende teknologi, strider etter mitt syn mot lovens intensjon og grunnholdning, skriver Sten her.