Arkiv

søk

Alle innlegg av Helge Iberg

Nidord om samtiden

«Aktualitet er blitt viktigere enn begavelse og oppriktighet», mener Helge Iberg. Ballade bringer her et utdrag fra hans nye aforismebok «Når tiden er inne, er det alltid for seint».

Heller Edvard enn Sp(r)ellemann

INNLEGG: I stedet for å bruke TONOs pengemidler til en minimal eksponering av opphavsmenn i et tullete Spellemannshow, bør man vende oppmerksomheten mot, og åpne pengesekken for, den allerede etablerte Edvardprisen, skriver komponist Helge Iberg.

Det moderne – en oppdagelsesreise i modernitetens babelske retorikk

INNLEGG: – Musikere og kunstnere er fortrolige med det estetiske sjangerbegrepet modernisme, men mange er forvirret når det kommer til begreper som modernitet og postmodernisme. Med god grunn, mener komponist og forfatter Helge Iberg, som deltar på feiringen av Ny Musikks 70-års jubileumsrevy. Revyen tematiserer modernisme og postmodernisme, og Iberg vil ta utgangspunkt i denne teksten som ramme for sin deltagelse.

"Samtidsknuten": Helge Iberg om samtidskunst, avmytologisering og u-samtidig musikk

Ballade har her gleden av å bringe videre komponist Helge Ibergs store essay “Samtidsknuten” for våre lesere. – Kunsten har alltid hatt en rolle å spille, selv om bevisstheten om rollespillet aldri har vært større enn i våre dager, skriver Iberg. Han hevder også at samtidsmusikk-begrepet holder krampaktig fast ved samtidsmetaforen – “som om selve begrepseiendommen skulle overbevise det store publikum om at det virkelig er deres egen samtid man har under lupen.” Selv vil han heller framheve kunstens u-samtidighet i opposisjon til den kommersielle kulturen, der nettopp samtidighet og fleksibilitet er nøkkelbegreper.

Kulturdualismens dilemma

I går bragte Ballade videre John Persens store essay “Den instrumentelle kulturpolitikken”. I dag har vi gleden av også å publisere komponist Helge Ibergs svarartikkel, som opprinnelig ble publisert i Morgenbladet 22. februar i år. Han hevder her at kunstmusikkens sentrale legitimeringsproblem ligger i dens tradisjonelle avstand til “den store kulturen”, som domineres av forførende underholdningsopplevelser. “Når det store publikum passivt legitimerer samtidskunsten uten å ta del i den, skjer nettopp det som Persen ikke ønsker: At det som burde vært en debatt om opera i Norge, reduseres til en krangel om byplanutvikling og tomtepolitik”, skriver Iberg blant annet. Samtidig ser han også gode eksempler på hjemlige institusjoner og utøvere som virkelig ønsker å kommunisere med publikum, og derved også blir tilført nødvendig surstoff.

Fri flyt – ut med KORK’en!

Medieaktørene spør ikke lenger hva vi trenger, men hva som selger, skriver Helge Iberg i dette innlegget i debatten omkring KORKs eventuelle nedleggelse. – Man kan godt spørre seg om norske kulturkonsumenter vil være tjent med å nedlegge et helt symfoniorkester og det spekter av kulturaktiviteter som knytter seg til en slik institusjon, til fordel for enda mer forloren kjendissladder og trøstesløse programledere med ekstremt høy harryfaktor i prime time Senkveld, skriver Iberg, og spør seg om Kringkastingsorkestret er den siste KORK’en i NRK-systemet som blokkerer for fri flyt av markedstanker.

Frem fra glemselen

Jon Øivind Ness etterlyste i Ballade i forrige uke et fokus på fraværet av kritikk av kunstmusikk. Dette har fått komponistkollega Helge Iberg til å grave i skuffene, og finne frem et gammelt, men antagelig stadig sørgelig aktuelt utspill om saken. Her trekker han opp retningslinjer for rettferdig og konstruktiv kritikk, der han bl.a. hevder at kritikkens funksjon må være å fremstå som “kulturens sannhetsvitne”. Dette “dannelsesfilteret” finner Iberg sørgelig lite av hos dagens pop- og rockanmeldere.

Den nye ufriheten

“Et lite knippe motforestillinger”, har komponist Helge Iberg satt som undertittel på dette store essayet om det han kaller Ufrihetens Evangelium – forkynnelsen av et nærmest karismatisk budskap der markedsmarkedsmekanismene råder uten innvendinger, også innenfor den kultursfæren som burde danne motstykket til opportunismen, ratingtyrranniet, trendene og varetenkningen. Dette gjelder også musikklivet, og Iberg tar blant annet tak i den nye takten i TONO.