Arkiv

søk

Alle innlegg av Gro Langeland

Norsk Kulturforum: – Skal spillegalskap helfinansiere tre viktige satsingsområder i kulturpolitikken?

Den avgåtte regjeringen la forrige uke frem sitt forslag til budsjett for 2006. Norsk Kulturforum mener at de sentrale satsingsområdene ”Den kulturelle skolesekken”,
Frivillig virksomhet (Frifond) og Lokale/regionale kulturbygg nå ligger med brukket rygg, og nå blir totalt avhengig av overskuddet det norske folks spilleiver og spillegalskap. Norsk Kulturforum ser nå med forventning fram til tilleggsmeldingen fra regjeringen Stoltenberg.