Arkiv

søk

Alle innlegg av Glenn Erik Haugland

På stedet hvil med Arbeiderpartiets kulturpolitikk

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann, Trond Giske, gir i VG på Nyttårsaften for første gang uttrykk for sine tanker om Aps kulturpolitikk. Dessverre er disse like lite nytenkende og dynamiske som den politikk hans parti i det siste har ført innen kulturfeltet. Arbeiderpartiet er per i dag den mest konservative aktøren innen norsk kulturpolitikk, skriver Glenn Erik Haugland i dette store innlegget fra dagens VG, der Komponistforeningens formann også rykker ut til kraftig forsvar for Norsk kulturråd og Fond for utøvende kunstnere.

Ikke sensur, men gjerne litt temperatur

– Det er slettes ikke i samsvar med min natur å drive sensur, skriver Komponistforeningens formann i dette svaret til Ny Musikk. Glenn Erik Haugland stiller seg fremdeles skeptisk til Kenneth Karlssons synspunkter, men innrømmer at Cikada i forhold til andre statstøttede ensembler skal ha ros for å spille mye norsk musikk. – Vi må se nærmere på de fruktbare mulighetene som ligger i tettere samarbeid mellom musikere og komponister, sier Haugland, som samtidig oppfordrer alle om å melde seg inn i Ny Musikk.

Haugland utfordrer Ny Musikks daglige leder

Formann i Norsk komponistforening, Glenn Erik Haugland, mener at Janne Stang Dahl har mange interessante momenter i sitt innlegg i tosdagsutgaven av Ballade, men finner det problematisk at daglig leder i Ny Musikk ikke tar klarere avstand fra Kenneth Karlssons påstander. Og det kan i så fall føre til at Haugland vil ta sitt medlemsskap i Ny Musikk opp til vurdering.

Er Cikada bedre enn et hvilket som helst annet norsk ensemble?

Utspillet til Cikadas Kenneth Karlsson her i Ballade sist fredag, der han hevdet at det var problematisk å få tak i ny, norsk musikk som holder mål, har ikke gått upåaktet hen. Komponistforeningen formann, Glenn Erik Haugland, skriver i dag at Cikadas vilje til å høyne nivået på norsk musikk er like slapp og kritikkverdig som hos Oslo Filhamoniske Orkester, og ber dem om å ta større ansvar.

En historisk mulighet for kulturlivet

Det økonomiske løftet regjeringens forslag til kulturbudsjett representerer, er en seier for Ellen Horn og alle gode krefter i Arbeiderpartiet som i årevis har arbeidet for å få dette til, mener formann i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, i en umidelbar reaksjon på statsbudsjettet. Har ser også den økte satsningen som en utfordring for det nye Stortinget hvor det nå finnes et flertall for et “betydelig økonomisk løft for kulturen” – slik V, Krf, Sp, Ap og Sv alle så forpliktende formulerte det under årets valgkamp. Men samtidig mener han at regjeringen har våget for lite i forhold til klare prioriteringer.

Forsvar for Nordic Black Theatre

Formann i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, påpeker her det absurde i at Nordic Black Theatres teaterskole dør, mens retorikken om tiltak mot rasisme vokser. Bakgrunnen for Hauglands engasjement er at de flerkulturelle prosjektene Artists in Motion, Nordic Black Theatres teaterskole og Du Store Verden! er truet av nedleggelse, mens teaterprosjektet Open Scene nylig ble nedlagt av Kulturdepartementet.

Problemet med levende komponister

Glenn Erik Haugland mener at Odd Are Berkaak sliter med presisjonsnivået – både i rapporten om NMIs virksomhet og i innlegget han nylig skrev i Ballade. Samtidig ytrer han et ønske om at debatten nå må begynne å dreie seg om andre og viktigere sider av Berkaaks rapport, og foreslår at man bør diskutere hva slags informasjonsarbeid NMI faktisk skal bedrive – og om ikke noteproduksjonen og dokumentasjonsvirksomheten også er viktige deler av senterets informasjonsarbeid.

En ubegrunnet skepsis

Formann i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, føler et behov for å rydde litt etter å ha braket sammen med utreder Odd Are Berkaak, i Midt i Musikken 7. februar. Han karakteriserer diskusjonen som “en særdeles ubehagelig opplevelse der mye ble stående usagt og ubegrunnet”, og holder fast ved sin oppfatning om at Berkaaks rapport skjemmes av fordommer mot kunstmusikkmiljøet.