Arkiv

søk

Alle innlegg av Geir Arne Servan

– Bredden rammes

– Fordypningsfaget musikk, dans og drama på videregående skole er kilde til fruktbart samarbeid mellom skoler og kor. Derfor er det betenkelig når en rekke oppslag den senere tid tyder på en nedpriorotering av dette faget fra Djupedals departement, skrives Norsk Korforbunds Geir Arne Servan i dette innlegget.

Eksport av norsk kormusikk: For mange fattige fettere

– Regjeringens melding om Kultur og Næring kunne vært en gylden anledning til å konkretisere viktige mål om eksport av norsk vokalmusikk til utlandet. Det er den imidlertid ikke, mener Kåre Hanken og Geir Arne Servan i Norges Korforbund. Meldingen varsler ingen stor satsing på internasjonal eksport av norsk musikk, mener de. De peker også på det problematiske i at en institusjon som Musikkinformasjonssenteret har for få ressurser til å kunne gjennomføre skikkelige internasjonale promoteringer, og etterlyser større ressurser og bedre samordning mellom aktørene som skal utgjøre et virkemiddelapparat for norsk musikk i utlandet.