Arkiv

søk

Alle innlegg av Frøydis Ree Wekre

Minneord for Ørnulf Gulbransen

Den anerkjente fløytisten og pedagogen Ørnulf Gulbransen døde 20. februar i år, 87 år gammel. Prorektor ved Norges musikkhøgskole Frøydis Ree Wekre holdt en minnetale ved begravelsen 2. mars i år til en spesiell musiker og elsket pedagog. Gulbransen var Musikkhøgskolens første fløyteprofessor (1973-1984). Han spilte i Oslo Filharmoniske Orkester i 30 år, og som pensjonist startet han på ny frisk som pedagog ved Barratt Due Musikkinstitutt. Ballade har fått tillatelse til å bringe minneordene videre.