Arkiv

søk

Alle innlegg av Frøydis Moberg

Hvor ble det av TONO?

INNLEGG: TONO burde ta ansvar for å følge opp slike krenkelser som den Fountainheads opplever i Polen, skriver Frøydis Moberg, daglig leder for Brak, som organiserer 370 artister og band i Hordaland og Sogn & Fjordane

BRAK – Ny skjenkelov virker mot sin hensikt

INNLEGG: – Bystyret i Bergen har vedtatt nye retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen for perioden fra 2008 til 2012. Det kan virke som små endringer, men konsekvensene kan bli store, også for kulturlivet i byen. Det frykter Frøydis Moberg, daglig leder i Bergens Rockaktører, BRAK.

Total begrepsforvirring

INNLEGG: – Det er for tiden mye som skjer i den rytmiske musikkverden, og det er mange områder som skal gjennomgås, revideres og forbedres. Det er en hel del meninger og utspill rundt alt dette, noe som selvfølgelig er veldig naturlig og ikke minst veldig bra. Problemet er bare at det i debatten også hersker en god del forvirring rundt en del begreper, noe som BRAK mener er viktig at vi får nøstet opp i før debatten kan fortsette, skriver Frøydis Moberg i BRAK.