Arkiv

søk

Alle innlegg av Frode Rolandsgard

– Giske gjev LOK-midlar til Riksscena

DEBATTINNLEGG: – Overraskinga er stor i folkemusikkmiljøet etter at det i går vart kjend at Giske vil kompensere for bortfallet av LOK-midlane ved å gje ein million ekstra til Riksscena. Korkje styremedlemmer i Riksscena eller folkemusikkorganisasjonane skjønar korleis Riksscena i Oslo kan kompensere noko i høve lokale miljø. Det meiner Frode Rolandsgard i dette innlegget på Folkemusikk.no.

Legg ned organisasjonane!

DEBATTINNLEGG: Folkemusikkmiljøet har vært inne i en rivende utvikling de siste årene, men organisasjonene har ikke klart å følge opp, hevder Frode Rolandsgard i Landslaget for Spelemenn. I dette innlegget tar han til orde for en helt ny organisering av folkemusikkmiljøet: – Kanskje det riktige er å legge ned alle organisasjonane og teikne organisasjonskartet på nytt? Det er lite som skil organisasjonane ideologisk i dag, mener Rolandsgard.

Klipp og lim-innstilling?

Utvalet som har arbeidet med Riksscenen leverte den endelige innstillingen i forrige uke. Frode Rolandsgard i Landslaget for Spelemenn har gjennomgått innstillingen og peker her på en del områder ved denne som han finner problematiske. – For det første meiner eg at utvalet på ein del sentrale punkt har klipt ut utsegn frå høyringssvara og limt dei inn i nye samanhengar, For det andre meiner eg at når utvalet uttalar seg om overbyggjande strukturar i Folkemusikk-Noreg gjer dei dette utan grunnlag i “politiske føringer” frå kulturkomitéen på Stortinget, mener Rolandsgard.

Folkemusikken og Tono

Landslaget for Spelemenn synes folkemusikere får for lite for komposisjonene sine i TONO-systemet. Artikkelforfatterne Jorun Marie Kvernberg og Frode Rolandsgard stiller også spørsmål ved TONOs syn på de mindre sjangrene: – I ein ingress om at mange musikkorganisasjonar har arrangøravtaler med TONO, skriv medlemsbladet:
“Ja, selv spelemenn, munnspillere og countryfans har sitt eget forbund”. Denne formuleringa synest vi marginaliserer smale musikksjangrar, skriver Kvernberg og Rolandsgard. De ønsker seg også større åpenhet rundt TONOs klassifiseringssystem og at bruk av “ikke vernet musikk” skal gå til et fond for folkemusikksjangeren: – Komponisten får vederlag for at han har dikta med utgangspunkt i folkemusikken, – tradisjonsberaren og folkemusikkmiljøet som har take vare på musikken, får ingenting.

– Knut Buen skyt i blinde

I et intervju iTelemarksavisa hevder Knut Buen at samarbeidet mellom NRK og plateselskapet ta:lik om å gi ut NRKs arkivmateriale, er å favorisere ett plateselskap framfor andre. – På meg virker det som om en småkorrupt innstilling går igjen, der folk som kjenner hverandre gir hverandre fordeler, sier Buen. Nå svarer Frode Rolandsgård i ta:lik: – I beste fall har han ikkje sett seg inn i saka – i verste fall opererer han injurierande, skriver Rolandsgård i dette svaret..

LFS: – Viktig auke til folkemusikkfestivalane

Landslaget for Spelemenn er svært fornøyde med at også folkemusikken får økt støtten fra kulturrådets festivalstøtteordning. – Vi merker oss også at Kulturrådet har gått
bort frå tidlegare praksis om at festivalar må ha vore gjennomført i minst 3 år før dei kan få stønad.Dette gjev nye moglegheiter til små og kreative festivalarrangørar, som då får høve til å vise om dei har livets rett, skriver LfS’ Frode Rolandsgard i dette innlegget.

"Tryllefløyta": Ein stemningsrapport

Folkemusikk.no var fredag kveld gjestar på premieren på Tryllefløyta på Den Norske Opera, og la samme kveld ut denne stemningsrapporten. – Det var ei storslått framsyning, som kanskje varslar om nye tider for folkemusikken. Mest imponerte fanten og fenta, Odd Nordstoga og Berit Opheim, skriv Frode Rolandsgard i Folkemusikk.no.

– MEN underslår halve historia

Music Export Norway (MEN) arbeider no for å få til nye presentasjons-CDar med norsk musikk. Framlegget til nye CDar vart kjend i går, og Inger Dirdal i MEN seier seg strålande nøgd. Kor vellukka er dette sett ifrå tradisjonsmusikken sin ståstad? – Med all respekt for arrangert folkemusikk, synest eg dette blir som å sende Bobbysocks til utlandet for å promotere Kaizers Orchestra, skriv Frode Rolandsgard fra plateselskapet Ta:lik i denne kommentaren. – MEN lagar ei plate som underslår halve historia, der det utanlandske publikumet i liten grad får koma på innsida av norsk folkemusikk.