Arkiv

søk

Alle innlegg av Finn S. Steffensen

Tromsø Symfoniorkester: Direktøren tilbakeviser påstander

– Som utgangspunkt for artikkelen er det fremsatt to grunnleggende og alvorlige påstander som er helt feilaktig, skriver direktør Finn S. Steffensen i dette innlegget om Ballades artikkel ”Uro i Tromsø Symfoniorkester” – Årsaken til uroen i orkesteret ligger lengre tilbake i tid og er mer komplekse enn det som fremgår av de uttalelsene som refereres i artikkelen, hevder direktør Steffensen. – Opplysningen om at 20 av 22 ansatte ikke har noe godt forhold til direktøren er dessuten en usann påstand, siden undersøkelsen ikke inneholder noen tallfesting.