Arkiv

søk

Alle innlegg av Eystein Sandvik

Om myter og sampling

– Når man kommenterer problematikken omkring sampling og opphavsrett er det lett å dele inn verden i “good guys” og “bad guys”. Meningsytringer om sampling fremstår defor gjerne som to forskjellige fortellinger: På den ene siden fortellingen om den nyskapende og samplende David som tvinges av banen av kulturindustriens Goliath. På den andre siden samplingsmusikeren som den hensynsløse “piraten” som utnytter ny teknologi til å stjele det som ærlige mennesker har invistert svette og kreativitet i. Begge disse fortellingene har det til felles at de gjør den ene parten til kunstens apostel og den andre til en hensynsløs profittjeger.

Opphavsrettdebatten: – En total misforståelse

– Jeg har lest Engens svar flere ganger med all den velvilje jeg føler meg i stand til å mobilisere, og klarer likevel ikke å
komme til noen annen konklusjon enn at Engens motinnlegg rett og slett er usaklig og surmaget, skriver Eystein Sandvik i dette svaret til S2-direktøren. – Det ER lov til sample ting uten å spørre om lov, men det går en grense hvor sampling blir ulovlig, fortsetter han. – Mitt debattinnlegg var en problematisering av hvorvidt TONO har satt denne grensen på riktig sted.

Er TONO til hinder for kunstnerisk utfoldelse?

– En praktisering av en lov om åndsverk forutsetter at man har klart for seg hva et åndsverk er, skriver Eystein Sandvik, som er programleder i Popfront på NRK P2. Sandvik var i ildlinjen i forbindelse med debatten rundt Gatas Parlament, som måtte trekke tilbake sitt album på grunn av manglende klareringer av samplinger. Her utdyper han sitt standpunkt, og skriver bl.a.: – TONOs urokkelige insistering på at opphavsrettsproblematikken i forbindelse med sampling er uproblematisk og at regelverket er entydig, kan kun betraktes som juridisk stivbenthet og manglende musikkfaglig kompetanse. Resultatet er begrensninger i kunstnerisk utfoldelse som er uhørte i musikkhistorisk sammenheng.