Arkiv

søk

Alle innlegg av Emil Bernhardt

Støyende sinne – eller nettopp motsatsen til absolutt alt

INTERVJU: I dette intervjuet med kurator og kunstkritiker Tommy Olsson, kretser Parergon-redaktør Emil Bernhardt rundt sinne som er tema for årets Happy Days-festival. Det britiske støybandet Whitehouse er innfallsvinkel. Olsson og Bernhardt er med på førstkommende fredags helaften som Happy Days har kalt Teorier om sinne.

Ny Musikk 70 år – rapport fra et anti-jubileumsarrangement

INNLEGG: Ny Musikk åpnet sitt jubileumsår fredag kveld, med et privat ”anti-jubileumsarrangement” bestående blant annet av diktopplesning, visesang og tradisjonsmusikk. Den halvprivate formen var ikke bare valgt som en hyllest til foreningens tidlige år, men det var også tenkt at den anti-spektakulære formen skulle kommentere det klassiske musikklivets jubileumsfetisjisme og utøve en viss kritikk mot denne formen for relativt tynn aktualisering av musikken. Komponist Emil Bernhardt rapporterer.

Ny Musikk på Oslo City – et kritisk eksperiment?

Happy Days Sound Festival 2007 kan leses som en serie konstruerte kollisjoner mellom to antatt ekstreme motpoler: Den nye musikken med sitt iboende kritiske potensial på den ene siden, og kjøpesenteret som representant for et iskaldt markedsorientert og profittjagende kapitalistisk maskineri på den annen, skriver Emil Bernhardt – redaktør i Happy Days Off-program.

– Diskutér på verkets premisser, Andersson

Kritikerdebatten fortsetter: I dette innlegget utdyper Emil Bernhardt hva hen mente da han kalte Magnus Anderssons kritikk av Lars Petter Hagens “Tveitt-fragmenter” for “konservativ”. – Mitt poeng var å påpeke det jeg mener er et misforhold i Anderssons anmeldelse mellom idealet om å åpne verket på den ene side og hvordan dette rent faktisk praktiseres blant annet gjennom Anderssons retorikk på den annen. Det jeg kalte Anderssons retorisk åpnende spørsmål er nemlig etter min mening ingen garanti for den åpning og åpenhet vi etter mitt og Anderssons syn må etterstrebe i musikkritikken, skriver Bernhardt.