Arkiv

søk

Alle innlegg av Einar Solbu

Rikskonsertene: – Bruk oss mer!

Dette er grunntonen i Rikskonsertenes høringsuttalelse. Rikskonsertene mener at de med sitt allerede godt utviklede nettverk kan og bør brukes enda mer: Blant annet til markedsføring, turnélegging og administrativ hjelp for ensembler som sliter med slikt. Dette ønsker de også å tilby til konkurransedyktige priser. I spørsmålet om genre-likestilling i forhold til ensemble-støtte, er Rikskonsertene noe mer vage: “De ordninger som blir etablert, bør i hovedsak være “genreuavhengige”, skriver de, i samme avsnitt som det holdes på det gamle kravet om “kunstnerisk kvalitet” fremfor “profesjonalitet”.

Rikskonsertene og ytringsfriheten

Både Rikskonsertene og Cosmopolite har måttet tåle mye kritikk etter den mye omtalte avlysninmgen av det sveitsiske klezmer-orkesteret Kol Simchas i helgen. Her presenterer Rikskonsertenes direktør, Einar Solbu, sitt syn på saken. Han tar selvkritikk for at det oppsto en situasjon som klart strider mot de mål og prinsipper som ligger til grunn for Rikskonsertenes virksomhet, og avslutter med følgende løfte: – Rikskonsertene tar lærdom av hendelsen, og vil i fremtiden gå de mil tiden krever for å holde ytringsfriheten i hevd.